วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

SCG Cement Co., Ltd. รับสมัครวิศวกรออกแบบ 4 อัตรา เงินเดือน 24,000 ขึ้นไป สมัครทาง E-mail

SCG Cement Co., Ltd. รับสมัครวิศวกรออกแบบ 4 อัตรา เงินเดือน 24,000 ขึ้นไป สมัครทาง E-mail

ข้อมูลตำแหน่งงาน :
- วิศวกรออกแบบ
- สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ
- จำนวน 4 อัตรา
- เงินเดือน 24,000 up
- สถานที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร


หน้าที่หลัก :
- ออกแบบและจัดทำรายละเอียดงาน Precast ในโครงการที่ตนรับผิดชอบในโครงการที่รับผิดชอบให้แก่ลูกค้า
- ส่งข้อมูลการออกแบบ Precast เพื่อใช้สำหรับการเสนอราคา
- ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สินค้าแก่ลูกค้า


คุณสมบัติ :
-
- ปริญญาตรี / โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา เกรดป.ตรี ตั้งแต่ 2.70 และ ป.โท ตั้งแต่ 3.30
- ผลคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนน (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารโดยเฉพาะโครงสร้างเหล็ก 0-1 ปี (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- เคยผ่านการใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้างอาคารเช่น Staadpro, SAP2000, ETAB หรือ SAFEวิธีการสมัคร :
-
- ส่ง Resume และ Transcript มายัง E-mail: supasitp@scg.co.th กรณีผู้สมัคร มีความเหมาะสมจะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ภายใน 7 วัน
https://www.facebook.com/mejobthai