วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดสอบ !! รับสมัครเป็นพนักงานเทศบาล เปิดรับสมัคร 28 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2558
เทศบาลนครขอนแก่น เปิดสอบ !! รับสมัครเป็นพนักงานเทศบาล เปิดรับสมัคร 28 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

เงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร 043-225617 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai