วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

สสจ.กาฬสินรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม 2558

สสจ.กาฬสินรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสิน ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai