วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ครู) วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ครู) วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558

พนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน รหัสวิชา 201 เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/ปทส.เครื่องกล
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัตเฉพาะตำแหน่ง
1 ปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
2 มีใบประกอบวิชาชีพ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคล วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635568213550029076.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai