วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 19 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2558
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันเวลาราชการ

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 5 อาคารวิทยาพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2558 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม Download...
https://www.facebook.com/mejobthai