วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย-หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558
ข้อมูลจาก Website http://www.rpca-admission.com/ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย-หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้
ประกาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เฉพาะโครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558 (ได้แก่ นักเรียนจังหวัด นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ
- กำหนดการ -
การดำเนินการ นักเรียนนายร้อยตำรวจ
นักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
ข้าราชการ
ตำรวจชาย
ข้าราชการ
ตำรวจหญิง
บุคคลภายนอกหญิง
(ทั่วไป)
บุคคลภายนอกหญิง
โครงการสิทธิพิเศษ นร.๔ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(ไทย-พุทธ,ไทย-มุสลิม)
บุคคลภายนอกชาย
(ทั่วไป)
บุคคลภายนอกชาย
โครงการสิทธิพิเศษ นร.๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(ไทย-พุทธ,ไทย-มุสลิม)
คุณวุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า ม.3 หรือเทียบเท่า
อายุ < 25 ปี 16 - 21 ปี <17 ปี
ประกาศรับสมัคร Download Download Download Download จ. 26 ม.ค. 58 จ. 26 ม.ค. 58
สมัครออนไลน์
(อินเตอร์เน็ต)
12 ม.ค. 2558 ถึง 30 ม.ค. 2558 เวลา 16.00 น. จ. 2 ก.พ. 2558 - 4 มี.ค. 2558
อัตราค่าสมัคร 350.- 350.-
การชำระค่าสมัคร 12 ม.ค.2558 ถึง 1 ก.พ. 2558
(ตามเวลาทำการของธนาคาร)
จ. 2 ก.พ. 2558 - 6 มี.ค. 2558
(ตามเวลาทำการของธนาคาร)
ดาวน์โหลดระเบียบการ
และแนวข้อสอบ
(สำหรับผู้สมัครที่ชำระเงิน)
10 ธ.ค. 2557
Download
10 ธ.ค. 2557
Download
10 ธ.ค. 2557
Download
10 ธ.ค. 2557
Download
10 ธ.ค. 2557
Download
พฤ. 1 ม.ค. 2558
www.rpca-admission.com
ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบ
9 ก.พ. 2558
www.rpca-admission.com
ตั้งแต่ พ. 18 มี.ค. 2558
www.rpca-admission.com
ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัว
ผู้เข้าสอบ (ระบุเลขลำดับ,
รหัสประจำตัว,เลขที่นั่งสอบ)
ศ. 9 ก.พ. 2558 (เวลา 10.00 น.)
www.rpca-admission.com
ตั้งแต่ พ. 18 มี.ค. 2558 (เวลา 10.00 น.)
www.rpca-admission.com
สอบภาควิชาการ
(ข้อเขียน)
ส. 21 ก.พ. 2558
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต , ม.เกษมบัณฑิต พัฒนาการ กทม.
พ. 1 เม.ย. 2558
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ,
ม.เกษมบัณฑิต พัฒนาการ กทม.
และ รร.นรต.
ประกาศผลสอบรอบแรก
(อินเตอร์เน็ต)
อ.3 ก.พ.2558
www.rpca-admission.com
www.rpca.ac.th
ส.4 เม.ย. 2558
www.rpca-admission.com
www.rpca.ac.th
รายงานตัวด้วยตนเอง
(รอบแรก)
พฤ. 5 ก.พ. 2558
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
พฤ. 9 เม.ย. 2558
รร.นายเรืออากาศ, กทม.
ตรวจร่างกาย อ. 10 ก.พ. 2558 และ พ.11 ก.พ.2558
โรงพยาบาลตำรวจ, กทม.
พฤ. 16 ถึง ศ. 17 เม.ย. 2558
โรงพยาบาลตำรวจ,กทม.
พิมพ์ลายนิ้วมือ - พ. 11 ก.พ. 2558
โรงพยาบาลตำรวจ,กทม.
ศ. 17 เม.ย. 2558
โรงพยาบาลตำรวจ,กทม.
สอบพลศึกษา พฤ. 12 ก.พ. 2558รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม ส.18 เม.ย. 2558 และ อา. 19 เม.ย.2558รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
ยื่นหลักฐานการสมัคร และ
คะแนนเพิ่มพิเศษ
(ฉบับจริง+สำเนา)
วัดขนาดร่างกาย และ
สอบสัมภาษณ์
ศ.13 ก.พ. 2558
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
จ.20 เม.ย.2558
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
(อินเตอร์เน็ต)
พฤ. 26 ก.พ. 2558
www.rpca-admission.com
www.rpca.ac.th
ศ. 8 พ.ค. 2558
www.rpca-admission.com
www.rpca.ac.th
เลือกเหล่า - พ. 13 พ.ค. 2558
รร.นายเรืออากาศ, กทม.
รายงานตัวด้วยตนเอง
(รอบสุดท้าย)
อ.3 มี.ค. 2558
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
ศ.15 พ.ค.2558
เวลา 08.00-12.00น.
รร.เตรียมทหาร, นครนายก
ทำสัญญามอบตัว พฤ. 12 มี.ค. 2558
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
ศ.15 พ.ค. 2558
เวลา 08.00-12.00น.
รร.เตรียมทหาร, นครนายก
ผู้สอบได้สำรองฟังผล รอประกาศ รอประกาศ
เปิดภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา รร.นรต.
www.rpca.ac.th
ตามปฏิทินการศึกษา รร.ตท.
www.afaps.ac.th
หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการทำความเข้าใจกับผู้สมัครเท่านั้น ขอได้โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับเอกสารประกาศรับสมัคร รร.นรต.อีกครั้งหนึ่ง
หน่วยงาน รายการที่ติดต่อ โทรศัพท์ (Phone)
คณะนิติวิทยาศาสตร์ -รับสมัครหลักสูตร ปริญญาโท
สาขานิติวิทยาศาสตร์
034-311-110
034-312-009 ต่อ 412
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก -ระเบีบการรับสมัครทั่วไป-กำหนดการ
-การตรวจร่างกาย/วัดขนาดร่างกาาย
-อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครทุกหลักสูตร
034-311-103
034-312-009 ต่อ126
ฝ่ายระบบสารสนเทศ -วิธีการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
-การอัพโหลด/แก้ไขรูปถ่าย
-การยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล
034-312-037
034-312-009 ต่อ438
ฝ่ายนิติการ -คะแนนเพิ่มพิเศษ นรต.
-คะแนนเพิ่มพิเศษ นตท.(รอบแรก/รองสอง)
-ข้อกฏหมาย/สัญญาที่เกี่ยวข้อง
034-312-122
034-312-009 ต่อ130
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.rpca-admission.com/
https://www.facebook.com/mejobthai