วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครงาน 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี,ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครงาน 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี,ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักกายภาพบำบัด
2 นักเทคนิคการแพทย์
3 นักรังสีการแพทย์
4 นักวิชาการสาธารณสุข
5 นักวิชาการเงินและบัญชี
6 นักทรัพยากรบุคคล
7 นายช่างเทคนิค

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

โรงงานมิตรผล ภูเวียง (หนองเรือ) จ.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (payroll)
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่จำกัดเพศ
อายุ : 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรีขึ้นไป
ผ่านงานด้านทรัพยากรบุคคล หากเคยทำเงินเดือนมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการติดต่อสมัคร
โรงงานมิตรผล ภูเวียง (หนองเรือ)
ที่ตั้ง ::365 หมู่ 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ :: 40210
โทรศัพท์ :: 043294202-4 แฟกซ์ :: 043-294206
Email :: areeyaa@mitrphol.com
ติดต่อ: คุณอารียา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กรมวิชาการเกษตรรับสมัครพนักงานราชการ งานราชการวุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6 เปิดรับสมัคร 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
งานราชการวุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6 กรมวิชาการเกษตรรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง (เขต 5)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

มข.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 21,000 บาท เปิดรับสมัคร 9 - 29 ก.ค. 58
วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 21,000 บาท มข.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 9 - 29 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่ได้ศึกษาเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครทาง Website http://personweb.kku.ac.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดรับสมัครวันที่ 9 - 29 ก.ค. 58

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ เปิดรับ 13 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2558
เงินเดือน 24,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ เปิดรับ 13 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2558

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 24,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปรัญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ ชั้น 5 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 - 28 ก.ค. 58
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 20 - 28 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา

2 นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา

3 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาทางคอมพิวเตอร์

5 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย เปิดสอบพนักงานราชการ สมัคร13-17ก.ค.2558
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เปิดสอบครูธุรการ 4 อัตรา สมัคร 8-14กรกฎาคม 2558
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานธุรการแทนครู
(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการแทนครู
(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

จำนวน 4 อัตรา
ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

โรงเรียนบ้านนายาง หนองคาย เปิดสอบครูอัตราจ้าง สนใจสมัคร 6-10 ก.ค.2558
ประกาศโรงเรียนบ้านนายาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาเอกภาษาไทย
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านนายาง หมู่ 11 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนาวปี จ.หนองคาย

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 081-873-0580

ดาวน์โหลดรายละเอียด :: ไฟล์แนบ

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ เปิดสอบพนักงานราชการ สมัคร9-15ก.ค.2558
ประกาศโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
  
ด้วยโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๐๑๖๐๓๔ และ ๐๘-๑๘๗๓๖๖๖๔,๐๘๑-๘๗๓-๖๖๖๕

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เปิดสอบพนักงานราชการ ครู รับสมัคร 6-10 ก.ค.2558
ประกาศโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่๒/๒๕๕๘


ด้วยโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่๒ / ๒๕๕๘

โดยมีรายละเอีย ดังนี้

ตําแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา ในกลุ่มวิชาภาษาไทย

ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อําเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 6-10กรกฎาคม 2558
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ :: ไฟล์แนบ 

โรงเรียนบ้านโคกหัวภู เปิดสอบพนักงานราชการ สมัคร8-14ก.ค.2558
โรงเรียนบ้านโคกหัวภู เปิดสอบพนักงานราชการ สมัคร8-14ก.ค.2558
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.หนองคาย เขต 2

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกหัวภู
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านโคกหัวภู อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านโคกหัวภู อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ ฝ่ายโครงการของ ก.พ.ร.
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(9) ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการน่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
(10) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
(11) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง...
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
(1)วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบริหาร สาขารัฐศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2)มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Office และ Internetเป็นอย่างดี
(3)มีความตั้งใจในการทำงานมีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ทุกระดับ
(4)มีความรู้ความสามารถในงานบริหารโครงการและงานบริการทางวิชาการ
(5) มีความกระตือรือร้นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
(6)มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ขั้นตอนและกำหนดการ วันดำเนินการ
1. ประกาศรับสมัคร/ยื่นใบสมัคร วันที่ 2–24 กรกฎาคม 2558
2. ประกาศรายชื่อผู่านการคัดเลือกเบื้องต้น 27 กรกฎาคม 2558
3. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบภายหลัง

- ตารางขั้นตอนและกำหนดการ และวันดำเนินการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม**
- ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

https://www.facebook.com/mejobthai

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ เปิดรับสมัครวันที่ 9 - 17 ก.ค. 58
โรงพยาบาลนครนายก รับสมัคร
1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

2 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังกล่าว

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4 นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

5 พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครนายก ตั้งแต่วันที่ เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน จำนวน 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 24 กรกฎาคม 2558
1 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เงินเดือน 15,000
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำ กว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์
เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยาพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได

2 ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ
เงินเดือน 15,000
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาลหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่งหรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน 9,400
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ
หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง


4 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เงินเดือน 9,400
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การตลาด การขายบริหารธุกิจ การจัดการทั่วไป
(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอื่น ที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้

5 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
เงินเดือน 9,400
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์
ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

6 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง
เงินเดือน 9,400
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารการจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หรือ ทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

7 ผู้ช่วยช่างสํารวจ
เงินเดือน 9,400
- ได้รับประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างสํารวจ ช่างก่อสร้าง

8 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เงินเดือน 9,400
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้


9 ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์
เงินเดือน 9,400
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ช่างกลโรงงาน ช่างกล หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักร ซึ่งกรมเจ้าท่าออกให้ตามประเภทชั้นและชนิด ของเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ หรือเทียบได้ไม่
ต่ำกว่าน

10 พนักงานผลิตน้ำประปา
เงินเดือน 9,400
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ หน้าที่
- มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่รับรองความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ ป

11 พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง)
เงินเดือน 9,400
-มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน ในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และ
- มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ ที่รับรองความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๕ ป
- มีใบอนุญาตขับรถ ชนิดที่ ๒

12 ผู้ช่วยช่างไม้
เงินเดือน 9,400
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ หน้าที่ช่างไม้
- มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่รับรองความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ ป

13 ผู้ช่วยนิติกร
เงินเดือน 15,000
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานระบบและมาตรฐาน งานบุคคล ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา เลขที่ 635 ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัครวันที่ 8-22 กรกฏาคม 2558

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน : 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน :18,000 บาท
คุณสมบัติ :
1.มีสัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หลักฐานในการสมัคร:
1.รูปหน้าตรว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน อย่างน้อย 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรอง
3.สำเนาการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทหารกองเกิน จำนวน 1 ฉบับ
5.หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
6.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ


วันเวลา และ สถานที่ รับสมัคร :
วันที่ 8-22 กรกฏาคม 2558 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ชั้น 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ชั้น 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-248-8999 ที่ตั้ง เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ รับสมัครวันที่ 20 - 24 ก.ค. 58
รับ ปวส.ทุกสาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ รับสมัครวันที่ 20 - 24 ก.ค. 58

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ งานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศษสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ก.ค. 58
สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ก.ค. 58

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานที่สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาทางภาษาอังกฤษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ก.ค. 58

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 20 - 24 ก.ค. 58
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 20 - 24 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ งานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศษสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับสมัครงาน 4 อัตรา การเงิน เลขานุการ บุคคล และ ฝ่ายแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์
2. สัญชาติไทย
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

คุณสมบัติตำแหน่งต่าง ๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.hsri.or.th/researcher/notice/job/detail/6232

ใบสมัคร http://www.hsri.or.th/application.html
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลตราด รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 9 - 15 ก.ค. 58
โรงพยาบาลตราด รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 9 - 15 ก.ค. 58

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลตราด)
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลตราด เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัคร ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 7 - 13 ก.ค. 58
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัคร ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 7 - 13 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ผู้ช่วยทันตแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ม.3 ขึ้นไป มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ เคยทำงานด้านนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
2 นายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวสขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

3 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางอนามัยสิ่งแวดล้อมทางอาชีวอนามัย ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือสาขาใดสาขาหนึ่งดังกล่าว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 เลขที่ 165 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 7 - 13 ก.ค. 58 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด สาขาวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานจำนวน 58 อัตรา วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สมัครทาง Internet ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2558
บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวน 58 อัตรา วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สมัครทาง Internet ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2558

1 ตำแหน่ง วิศวกรอุตสาหการ/ไฟฟ้า [ สมัครตำแหน่งนี้ ]
จำนวน 3 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมไฟฟ้า
เพศชาย อายุ 21-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีความรู้ความเข้าใจในระบบคลังสินค้าเป็นอย่างดี
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

2 ผู้จัดการแผนกประสานงานบุคคล (วังน้อย จ.อยุธยา) [ สมัครตำแหน่งนี้ ]
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านการบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย อายุระหว่าง 30-38 ปี
มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบงานบุคคล หรือ การบริหารงานบุคคล 8 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรู้ภาษาอังกฤษ

3 ตำแหน่งงาน IT Support
[ สมัครตำแหน่งนี้ ]
จำนวน 3 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย/หญิง อายุ 24 ถึง 30 ปี
มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน System Administrator 2-5 ปี
มีความสามารถในการบริหารจัดการ WMS
มีความเข้าใจในระบบ Network และอุปกรณ์ต่างๆได้
มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้

4 เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (วังน้อย จ.อยุธยา)
[ สมัครตำแหน่งนี้ ]
จำนวน 50 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปวช. - ปวส.
เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

5 ช่างซ่อมบำรุง
[ สมัครตำแหน่งนี้ ]
จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
วุฒิการศึกษา ปวส. ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1-3 ปี
มีความคล่องตัว ละเอียดรอบคอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
https://www.facebook.com/mejobthai

รายการ ทรู อินไซด์ รับสมัครพนักงาน
รายการ ทรู อินไซด์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ดังนี้
1. ผู้สื่อข่าวในประเทศ และ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
คุณสมบัติเบื้องต้น
- จบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกียวข้อง
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 22 - 28 ปี
2. ตัดต่อ
คุณสมบัติเบื้องต้น
- จบปริญญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 22 - 28 ปี
- สามารถทำงาน เป็นกะได้ ตัวอย่างเช่น 6.00-15.00 น. และ 14.00 - 23.00 น.
3. แมสเซนเจอร์
คุณสมบัติเบื้องต้น
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 20 - 30 ปี
- มีรถจักรยานยนตร์ และ ใบอนุญาตขับขี่
***(ทุกตำแหน่งไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไร ขอแค่ตั้งใจก็พอนะจ้ะ)
สนใจติดต่อ 02-615-9814 หรือ พี่เก๋ 081-640-7654
หนึ่ง 090-954-1459
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช. ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 21 ก.ค. 58
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช. ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 21 ก.ค. 58

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

** สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา**
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

รับนักศึกษาฝึกงาน 100 คน ของ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, โบทานิก้า เขาใหญ่ และโครงการสวนสนุก สวนน้ำ ซีนิคอลเวิลด์ เขาใหญ่

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน 100 คน ของ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, โบทานิก้า เขาใหญ่ และโครงการสวนสนุก สวนน้ำ ซีนิคอลเวิลด์ เขาใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-6612999 ต่อ 539 ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานขอนแก่น) รับสมัครพนักงาน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -17 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานขอนแก่น)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 เป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้ เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย
ต้องการผู้ร่วมงานที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ก่อสร้าง
1 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาโยธา, อุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
มีความคล่องตัว สามารถเดินทางไปในจังหวัดภาคในอีสานได้ หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน กำหนดแผนงานการทำงาน การควบคุมงานก่อสร้างตกแต่งร้าน 7-eleven ปรับปรุงร้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฏเกณฑ์ของบริษัท และเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด คุณสมบัติอื่นๆ มีความคล่องตัว มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -17 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
2. โบนัส 4 ครั้ง/ปี
3. เงินกู้ยืมกรณีเจ็บป่วยสำหรับครอบครัว
4. ของเยี่ยมไข้พนักงานกรณีเจ็บป่วย/คลอดบุตร
5. เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น มรณกรรม ประสบภัยภิบัติ
6. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยร่วมกับ ธ.อาคารอาคารสงเคราะห์/ธ.ไทยพาณิชย์
9. การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดทั้งปี
10. ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยื้องวัดหนองเเวง หน้าหมู่บ้านเขาไท ใกล้เคหะฯ ขอนแก่น) ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น ในวันจันทร - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น โทร 091-0047606-9 หรือส่ง Resume ที่อีเมลล์ Sornruamanu@cpall.co.th
https://www.facebook.com/mejobthai

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน กลุ่มบัญชี 2558 (ปิดรับสมัครวันที่ 12 สิงหาคม 2558)
ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน กลุ่มบัญชี 2558 (ปิดรับสมัครวันที่ 12 สิงหาคม 2558)

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
●สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น หากระดับปริญญาตรีสำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี นาโนเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
●มีทักษะ ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (เทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL Paper-based 500/IBT 60/CBT 150) หรือตามที่ระบุไว้ของกลุ่มตำแหน่งงาน โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
●หากเป็นผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ ยกเว้น เป็นการรับสมัครตำแหน่งงานที่ ส่วนงานเจ้าของตำแหน่งว่าง ประสงค์จะยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
●หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
●สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
●อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท หรือ 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
●ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-356-7581 หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

วิธีสมัคร
สมัครทาง Website www.bot.or.th/App/eRecruit/
https://www.facebook.com/mejobthai

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เปิดรับสมัครครู 1 อัตรา
ตำแหน่ง : ครูช่างกลโรงงาน
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 23-30 ปี
วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขา : ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ กลโรงงาน , เครื่องกล หรืออื่นๆ ที่เกี่่ยวข้อง (หลักสูตร 5 ปี)
คุณสมบัติอื่นๆ : มีใบประกอบวิชาชีพ/ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามตกลง
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : งานสอน , งานเอกสาร
ติดต่อ: อาจารย์นิชาภา โกจารย์ศรี โทร 081 669 9804
Website : http://www.tkk.ac.th
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท โนเบิร์ด จำกัด รับสมัคตำแหน่งงาน : รองผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
บริษัท โนเบิร์ด จำกัด

รับให้คำปรึกษาและงานบริการการป้องกันนกแบบครบวงจร
รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : รองผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

ประเภทงาน : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางพลัด

เงินเดือน(บาท) : 11000

ประสบการณ์ : 0-1ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ดูแลงานด้านบริการลูกค้าโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารในด้านต่างๆของบริษัท

ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุ ไม่เกิน 28 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปวส

มีความสามารถในการขับรถยนต์และทำงานบนพี่สูงได้จะได้รับพิจารณาเพิ่มเงินเดือน

มีความสามารถเชิงช่างเล็กน้อย

สวัสดิการ :
เงินเดือน+ประกันสังคม+ค่าคอมมิชชั่นรายเดือน/รายไตรมาส+โบนัสสิ้นปี
ข้อมูลสมัครงาน ติดต่อ

โนเบิร์ด จำกัด
Tel: 02-0016930,081-8669212,091-8189902
Email: nobirds.ltd@gmail.com
รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ : รับให้คำปรึกษาและป้องกันนกแบบครบวงจร
ที่อยู่ :1637 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 75 ต.บางพลัด อ. บางพลัด จ.กรุงเทพ ฯ 10700 โทร 02-0016930 ,
081-8669212 10700 , กรุงเทพมหานคร


สวัสดิการ : เงินเดือน+คอมมิชชั่นรายเดือน,รายไตรมาส+โบนัสสิ้นปี
วิธีการสมัคร : contact us; phone ; 02-0016930 (office) , 081-8669212(hotline) , 081-0918189902 mail ; nobirds.ltd@gmail.com , info@nobirds.co.th line ID ; nobirds.ltd , pewpeter_pan www.nobirds.co.th www.facebook.com/nobirds.ltd


รถเมล์ผ่าน,รถยนต์,รถจักรยานยนต์,เรือโดยสาร สามารถเข้าได้ทุกซอยตั้งแต่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67
ขึ้นไปในฝั่งเลขคี่ และใช้งาน google map พิมพ์เลข GPS 13.792666,100.4863

https://www.facebook.com/mejobthai

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ (พลอาสาสมัคร) รับทั้ง ชายและหญิง จำนวนมาก วุฒิ ม.3 ม.6 ป.ตรีทุกสาขา
รับทั้ง ชายและหญิง จำนวนมาก วุฒิ ม.3 ม.6 ป.ตรีทุกสาขา หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ
(พลอาสาสมัคร)

ด้วย กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร แจ้งให้ทราบว่า
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ
และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร)
จำนวนมาก โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้
๑. พลอาสาสมัคร (ชาย)
๑.๑ ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๕๘ – ๑๕ ก.ย.๕๘
๑.๒ สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา
ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ค.๕๘ – ๑๔ ก.ย.๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)
๒. พลอาสาสมัคร (หญิง)
๒.๑ ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ – ๑๖ ก.ย.๕๘
๒.๒ สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา
ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ – ๑๖ ก.ย.๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)

https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 13 - 26 ก.ค. 58
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 13 - 26 ก.ค. 58

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
Microsoft Word และ Excel ได้ดี
3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้นและอดทน
ในการทำงาน สามารถติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย 3 ปี (แสดงหลักฐาน)
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ งานเลขานุการ
งานพัสดุ งานด้านเอกสารทางราชการ และการบริการด้านเอกสารต่าง ๆ
จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ

วิธีสมัคร สมัครทาง Website http://job.npu.ac.th
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยนครพนม
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.นครปฐม รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานธุรการ มีตำแหน่งป.ตรีทุกสาขา!! เปิดรับสมัคร 13 - 17 ก.ค. 58
มีตำแหน่งป.ตรีทุกสาขา!! สสจ.นครปฐม รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 13 - 17 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

3 ตำแหน่งพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส ทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กำหนดรับสมัคร 13 - 17 ก.ค. 58
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.นครปฐม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 ตำแหน่ง รับ 58 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม 2558
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1.พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย

3.นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สาขาวิชาสังคมเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิตติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา
หรือทางแพทย์แผนจีน

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

5.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 9,600 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทยเวชกิจฉุกเฉิน หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว

6.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 9,600 บาท
1. ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า
2.ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

7.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,600 บาท
1.ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

8.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,600 บาท
1. ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธาณสุข

9.เจ้าพนักงานเวชสถิติ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 9,600 บาท
1. ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน
2.ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงเวชระเบียน

10.โภชนากร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,600 บาท
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,600 บาท
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด เลขานุการ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง

12.เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,600 บาท
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

13.เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,600 บาท
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาดเลขานุการ การโรงแรม/ธุรกิจโรงแรม บริหารงานธุรการสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ พาณิชยศิลป์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
2.ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางนี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด เลขานุการการโรงแรม/ธุรกิจโรงแรม บริหารงานธุรการสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ พาณิชยศิลป์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

14.ผู้ช่วยช่างทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 7,200 บาท
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับที่ 1 ด้านช่างสาขาทั่วๆไป เช่น ไม้ปูน อิฐ เชื่อม เป็นต้น หรือ
3.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

15.พนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,900 บาท
ได้ รับวุฒิป ระกาศนียบัต รวิชำชีพ ห รือป ระกาศนียบัต รวิชำชีพเทคนิค ห รือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการบริหารธุรกิจ

16.พนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,900 บาท
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

17.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 7,200 บาท
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าด้านนี้ไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

18.พนักงานช่วยการพยาบาล
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 7,200 บาท
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

19.พนักงานบริการ
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 7,200 บาท
1.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือ
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
3.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัต

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ถึง 10 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 20,000-22,000 บาท เปิดรับสมัคร 6 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคม 2558
กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 20,000-22,000 บาท เปิดรับสมัคร 6 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคม 2558

รับสมัคร : คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 20,000-22,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหารกลาง ชั้น 6 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558


https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.ชลบุรีรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สสจ.ชลบุรีรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา เปิดับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

3 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟูา ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟูา ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝุายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3893 2467 - 8 ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีเงินเดือน 18,000 บาท หมดเขต 22 ก.ค. 2558
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งต่างๆ (หมดเขต 22 ก.ค. 2558)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาขึ้นไป สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณิตศษสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

2 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชี

3 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางสุขศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : 0-5399-9200 ต่อ 6403 ตั้งแต่วันที่ 6 - 22 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 40 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ค. 58
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ หรือสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ค. 58

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมการบินพลเรือนรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ. รับ 38 อัตรา วุฒิ ม.3 ปวส ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 – 17 ก.ค. 2558
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ทาอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศยานกระบี่

ด้วย กรมการบินพลเรือน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศยานกระบี่ นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และที่ กค 0428/ว 112 ลงวันที่13ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำ กรมการบินพลเรือน จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ
วิธีสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 17 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เวนวันหยุดราชการ
ที่ Website http://job.aviation.go.th


รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานอุตสาหกรรมกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 10 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สำนักงานอุตสาหกรรมกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 10 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมกำแพงเพชร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร 05570 5039

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรุงไทยธุรกิจบริการ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ลงประจำสำนักงานเขต ขอนแก่น เขต 2 (ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์)


กรุงไทยธุรกิจบริการ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ลงประจำสำนักงานเขต ขอนแก่น เขต 2 (ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์)

https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท บางกอกโซลูชั่น จำกัด รับสมัคร Web Designer และ Programmer
บริษัท บางกอกโซลูชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และ application ต่างๆ
ให้กับองค์กรชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ เปิดรับสมัครทีมงาน ดังนี้

*****Web Designer จำนวน 2 อัตรา*****
คุณสมบัติ
1. สามารถออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม ตอบโจทย์ได้
2. สามารถทำเว็บ Responsive ได้
3. มีความคิดสร้างสรรค์ แหวกแนว และมีไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

*****Programmer จำนวน 2 อัตรา***** (Full time/Freelance)
คุณสมบัติ
1. สามารถเขียน Web Application ด้วยภาษา PHP รวมถึง HTML และ CSS
2. สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
3. สามารถใช้งาน SQL Statement กับฐานข้อมูล MySQL Database
4. สามารถใช้งาน Script Language เช่น JavaScript, Ajax และ jQuery
5. มีความเข้าใจในการใช้งาน PHP Framework เช่น CI และ CSS Framework เช่น bootstrap
6. สามารถทำงานเชื่อมต่อ API Social Network ต่างๆ


สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท บางกอกโซลูชั่น จำกัด
อาคารสาธรธานี 2 (ติดสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)


วิธีการสมัคร
ส่ง Resume และ Portfolio ได้ทาง e-mail: watcharin@bangkoksolutions.com
ติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณนก Tel. 02-237-7755 ต่อ 14
https://www.facebook.com/mejobthai

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง อบจ จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 17 ก.ค. 58
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง อบจ จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 17 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ผู้ช่วยครู จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี)
- วิชาเอกชีววิทยา
- วิชาเอกคณิตศาสตร์
- วิชาเอกพลศึกษา
2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3 บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา
4 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา


พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
1. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งคนแต่งสวน จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งคนงานช่วยสำรวจ จำนวน 1 อัตราวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครบุคคล ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เรื่อง ขยายเวลา การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558
จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการใหญ่
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

ช่องทางการสมัคร
ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล อาคารบริหาร 1 ชั้น 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)
99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021

รายละเอียดประกาศ File แนบ
Download ใบสมัคร
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ รับทั่วประเทศ (จำนวนมาก) วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2558
รับทั่วประเทศ (จำนวนมาก) วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2558 ในวันเวลาราการ (โดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร)
รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับบุคลากรร่วมงานจำนวน 200 อัตรา Walk-in Interview “สมัครและสัมภาษณ์ทันที” วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รับบุคลากรร่วมงานจำนวน 200 อัตรา
Walk-in Interview “สมัครและสัมภาษณ์ทันที”
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เริ่มรับสมัครเวลา 08.00-14.00 น.
สำนักงานใหญ่ อาคารบริหาร ถ.พระราม 9 (แยกผังเมือง)
ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ประจำสถานี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
• เพศชายส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป และพ้นภาระทางทหารแล้ว
• เพศหญิงส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
• มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ จำนวน 80 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านงานบริการ, มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงหรือควบคุมเครื่องจักร
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• สามารถขับขี่รถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• ไม่มีอาการตาบอดสี สุขภาพแข็งแรง
ขั้นตอนการสมัคร:
1. ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้าและกรอกประวัติในเว็บไซต์ http://recruitment.bangkokmetro.co.th/ ก่อนวันสมัครจริง
2. ติดต่อด้วยตนเองพร้อมแจ้งเลขที่ใบสมัครที่ได้จากเว็บไซต์ ติดต่อที่ แผนกสรรหาและว่าจ้าง บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
อาคารบริหาร 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ยื่นในวันที่มาสมัครงาน)
• สำเนาวุฒิการศึกษา
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
• เอกสาร สด.8, สด 43 (เพศชาย)
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบรับราชการวุฒิ ป.ตรีและโท จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
2 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
1) ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาโท และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

วิธีสมัคร
สมัครทาง Website : http://job.drr.go.th และ www.drr.go.th
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558.... อ่านต่อได้ที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่

http://www.dra.go.th/download/article/article_20150618143115.pdf 

หรือโทร. สอบถามที่ 0 2422 8775 ในวันและเวลาราชการ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับผู้ชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กรกฎาคม 2558
หน้าที่รับผิดชอบ
• รับผิดชอบงานตามโครงการ/กิจกรรมของสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด และบริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง
• สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) เพื่อลดทุกขภาวะ-เพิ่มสุขภาวะ โดยใช้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็น เครื่องมือการทำงาน
• ประสานให้มีการพัฒนาเครื่องมือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ
คุณสมบัติ
• อายุ 35 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม หรือ การทำงานประสานเครือข่ายภาครัฐและเชิงสังคมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ บริบท โอกาส และออกแบบระบบ กลไก หลักเกณฑ์การทำงานด้านสุขภาพหรือสังคมได้ดี
• มีทักษะในการสรุปประเด็น และการเขียนและเรียบเรียงข้อมูลได้ดี
• มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ สามารถประสานงานและเชื่อมความสัมพันธ์ ทำงานกับเครือข่ายได้ดี
• มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้


** ผู้สนใจ โปรด download ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th และส่งใบสมัครมายังงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2832-9036 หรือ E-mail : recruitment@nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กรกฎาคม 2558 **

https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อม/นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อม/นักวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา

1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และจัดทำรายงาน/เอกสารได้เป็นอย่างดี
4. มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจในการทำงาน
6. สามารถออกสนามได้
7. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในกลุ่มงานบริการชุมชน/แหล่งน้ำ/คมนาคม และงานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อที่ บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 11-11/1 ซอยศรีสุข (ลาดพร้าว 34) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ (662) 938-2926, (662) 938-2882-3 โทรสาร (662) 938-3159
ติอต่อฝ่ายบุคคล
หรือ ส่ง resume และหลักฐานการสมัคร มาที่ dhara.consult@gmail.com

https://www.facebook.com/mejobthai

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่ 2 - 31 กรกฎาคม 2558
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

1 ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จํานวน 1 อัตรา
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย
เงินเดือน 12,690.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับปริญญาตรี รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 15,000.-บาท ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าว
จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ


2 ตําแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4 จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร
การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี วิศวกรรมอาหาร
เงินเดือน 12,690.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับปริญญาตรี รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 15,000.-บาท ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ


3 นักวิชาการการเกษตร 4 จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร
สุขภาพสัตว์ สัตวบาลหรือสัตวศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
เงินเดือน 10,150.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับปริญญาตรี รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 15,000.-บาท ทั้งนี้ตําแหน่งดังกล่าว
จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานผลิต 2 จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา สาขางาน อุตสาหกรรมการผลิต
- ในกรณีที่วุฒิไม่ตรงกับสาขาวิชาในเบื้องต้น ต้องมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
เงินเดือน 9,040.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 10,540.-บาท ทั้งนี้ตําแหน่งดังกล่าว
จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

5 ตําแหน่งช่างเครื่องกล 2 จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร สาขางานเครื่องกลเกษตร สาขางานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร
เงินเดือน 9,040.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 10,540.-บาท ทั้งนี้ตําแหน่งดังกล่าว จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3 จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ สาขาการจัดการผลิตสัตว์
เงินเดือน 9,040.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 10,540.-บาท ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าว
จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ


วิธีการสมัคร
1 เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด โดยมีขั้นตอนดังนี้
2 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dpo.go.th และ http://dpo.job.thai.com
3 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะออกเลขที่ชําระเงินและแบบฟอร์มชําระเงินผ่านเคานเตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
4 พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบลงในกระดาษขนาด A4
5 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ให้กลับไปค้นหาใบสมัคร เพื่อพิมพ์ใบสมัครได้อีกที่ปุ่ม ค้นหาใบสมัคร แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือปลี่ยนตําแหน่งที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ
6 ผู้สมัครสามารถเลือกสอบในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งได้เพียงตําแหน
งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 10 ก.ค. 58
ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป
ดังรายการต่อไปนี้
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2 นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการ
บัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า
ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้างหรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ข้างต้น

4 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาการแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทาง
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทาง
ใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

6 แพทย์แผนไทย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์
แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

7 นักโภชนาการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและ
โภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการ
ความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

8 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาทุกสาขาวิชา
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาทุกสาขาวิชา
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาทุกสาขาวิชา

9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพาณิชยการ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด เลขานุการ ธุรกิจการเกษตร การโรงแรมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ใน
วันและเวลาราชการ โทร (๐๗๓) ๕๓๒๐๕๘-๕๙ ต่อ ๒๐๔

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สพฐ.รับสมัคร ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 10 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางการศึกษาฯ ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านบ่อ
เจ็ดลูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่ตั้ง 884 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียน บ้านบ่อเจ็ดลูก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียน บ้านบ่อเจ็ดลูก และทาง www.sesao.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

แบงค์ชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน กลุ่มบริหารธุรกิจ 2558 เงินเดือน วุฒิ ป.ตรี 23,700 บาท หรือ 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ปิดรับสมัครวันที่ 12 สิงหาคม 2558

แบงค์ชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน กลุ่มบริหารธุรกิจ 2558 เงินเดือน วุฒิ ป.ตรี 23,700 บาท หรือ 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ปิดรับสมัครวันที่ 12 สิงหาคม 2558

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เฉพาะวิชาเอกการเงิน การเงินการธนาคาร บัญชี บริหารจัดการ) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น หากระดับปริญญาตรี สำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี นาโนเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
● มีทักษะ ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (เทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL Paper-based 500/IBT 60/CBT 150) หรือตามที่ระบุไว้ของกลุ่มตำแหน่งงาน โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
● หากเป็นผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ ยกเว้น เป็นการรับสมัครตำแหน่งงานที่ส่วนงานเจ้าของตำแหน่งว่าง ประสงค์จะยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

วิธีสมัคร
สมัคร Online ทาง Website https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1 ปิดรับสมัครวันที่ 12 สิงหาคม 2558
https://www.facebook.com/mejobthai