วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บริษัท CP all รับสมัครพนักงาน มากกว่า 1,000 อัตรา JOB FAIR 2014 สมัครวันเดียว 31 ตุลา ณ.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตณ์ นนทบุรี
-ท่านสามารถสมัคร Online ผ่าน http://job.cpall.co.th/โดยลงทะเบียนสมัครงานและดำเนินการสมัครในตำแหน่งที่ท่านสนใจได้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ติดต่อของ บริษัทในหน้า “ ติดต่อเรา” 
-หากสนใจในสายการปฏิบัติการในร้าน 7-11 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านสาขาที่ใกล้เคียงได้ค่ะ
ดิฉันสมัครงานกับทางบริษัท CP ALL ผ่าน Internet แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อให้เข้ามาสัมภาษณ์งาน อยากทราบว่าทางบริษัทจะติดต่อมาเมื่อไหร่ค่ะ?
เนื่องจากจำนวนผู้สมัครงานกับทางบริษัทมีจำนวนมาก ทำให้ฝ่ายบุคคลนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุกท่านและ หากคุณสมบัติของผู้สมัครตรงตามที่ทางบริษัทฯ ระบุไว้ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครเพื่อดำเนินการนัดสัมภาษณ์ต่อไป
อายุเท่าไรที่จะสามารถทำงานเป็นพนักงานประจำร้าน 7-11 ได้ และจะสมัครได้ที่ไหน?
จะต้องอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ถึงจะสามารถทำงาน กับร้าน 7-11 ได้ สามารถสมัครได้ตามร้าน 7-11 ได้ทุกสาขา

ถ้าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศตำแหน่งงานว่างไว้จะพิจารณาหรือไม่ค่ะ ?
ได้รับการพิจารณาค่ะ แต่ผู้สมัครควรทำการขึ้นทะเบียนใน http://job.cpall.co.th/ ไว้ก่อน หากมีตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครทางบุคคลจะดำเนินเชิญเข้ามาสัมภาษณ์งานต่อไป
มุ่งเน้นด้านการสรรหาบุคลากรระดับบริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ตลอดจนการขยายเครือข่ายผ่านช่องทางทั้งภายในและภายนอกเพื่อสรรหาและคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะกับองค์กร
# ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน อายุ คุณสมบัติอื่น ๆ
สมัคร เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ (Location) 5 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง,มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีประสบการณ์ทำงานด้าน Sale 1-5 ปี เดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
สมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี 10 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี ,ประสบการณ์ด้านบัญชี 1-5 ปี
สมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงาน 10 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมมีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสาร 1-3 ปี
สมัคร เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำกรุงเทพฯ, ชลบุรี, ขอนแก่น, ลำพูน, มหาชัย, สุราษฎร์ธานี) 30 22-35 วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการ, บริหารทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1. สามารถทำงานเป็นกะได้ 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 0-5 ปี
สมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ 5 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเอกสาร และติดต่อหน่วยงานราชการ
สมัคร Part Time สำนักงาน 20 18-30 วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.
สมัคร เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพร้าน 2 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพ 1-3 ปี
สมัคร วิศวกรโยธา 5 22-30 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 3. มีใบกว. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง และโยธา 2-5 ปี
สมัคร วิศวกรไฟฟ้า 5 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับวิศวกรไฟฟ้า 0-3 ปี
สมัคร เภสัชกร ไม่จำกัด 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบอนุญาติประกอบโรคศิลป์ มีประสบการณ์เภสัชกร 0-5 ปี
สมัคร วิศวกร IE 5 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ประสบการณ์ทำงานวิศวกร 0-5 ปี
สมัคร เลขานุการอาวุโส 10 30-35 วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการสำนักงาน, บริหารทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านเลขานุการ 8 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
สมัคร พนักงานประจำร้านเบเกอรี่และกาแฟ (คัดสรร) ไม่จำกัด 18-30 วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี
สมัคร พนักงานประจำร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (ทั่วประเทศ) ไม่จำกัด 18-35 วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี
สมัคร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 10 22-28 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทั่วไป, จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับวิศวกรไฟฟ้า 0-3 ปี
สมัคร เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ Preventive Maintenance 1 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
สมัคร วิศวกรจัดซื้อ 10 27-34 ปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อิเล็กทรอนิค ประสบการณ์ด้สนจัดซื้ออุปกรณ์ 3 ปีขึ้นไป
สมัคร วิศวกรพัฒนาระบบขนส่ง 5 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรม Logistics, วิศวกรรมยานยนต์ สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สมัคร เจ้าหน้าที่ออกแบบ 2 22-28  วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม, ออกแบบ สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้ดี
สมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 10 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้าน Sales 0-3 ปี เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สมัคร จ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์ 10 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, คณิตศาสตร์มีประสบการณ์ด้านสถิติวิเคราะห์ 0-3 ปี
สมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ 10 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1. บุคลิกดี 2. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านกิจกรรมการตลาด 0-3ปี
สมัคร เจ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์ 5 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, คณิตศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านสถิติวิเคราะห์ 0-3 ปี
สมัคร เจ้าหน้าที่แฟรนไชส์สัมพันธ์ 10 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1. บุคลิกดี 2. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านกิจกรรมการตลาด 0-3ปี
สมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ไม่จำกัด 22-45 วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
สมัคร เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 10 22-28 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ 0-5 ปี
สมัคร เจ้าหน้าที่ GIS 2 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานด้าน Digital Map
สมัคร เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ 20 22-28 วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, MBA มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารสินค้าอุปโภค บริโภค 1-5 ปี
สมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 5 22-28 วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงาน จป.วิชาชีพ 0-5 ปี
สมัคร พนักงาน Event 10 22-26 วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ทำงาน Event มา 1-3 ปี
สมัคร พนักงานจับตัวเลข 5 18-30 วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช. และปวส.
สมัคร เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง 15 20-30 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป . มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง 0-5 ปี. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ AUTO CAD และ 3D ได้ดี
สมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน 5 22-35 ปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีความรู้ภาษาอังกฤษจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจรับมอบงานก่อสร้าง 5 23-30 วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา ามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
สมัคร เจ้าหน้าที่ก่อสร้าง 15 20-30 1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 1. เดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-5 ปี
สมัคร พนักงานตรวจสอบร้าน(Audit) ไม่จำกัด 18-30 วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 283 อาคารสีบุญเรือง 1
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2677-9000 ต่อ 1719,1726
ศูนย์เครือข่ายผู้บริหาร (สรรหาบุคลากรระดับบริหาร)
โทร. 02-677-1657 www.cpall.co.th
วิธีสมัครงาน คู่มือสมัครที่ลิงค์ด้านล่าง
http://job.cpall.co.th/Manual/ManualRecruitCenter.pdf