วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลนนทเวช จ.นนทบุรี รับสมัครงาน สนใจติดต่อ แผนกบุคคล ชั้น 8 เวลา 8.30 -17.00 น. จันทร์-ศุกร์ หรือโทรสอบถามรายละเอียด 02-596-7888 ต่อ 2547 ,2553

รับสมัคร เภสัชกร Part time
เพศ : ไม่กำหนด
อายุ :-
การศึกษา : ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ , เภสัชศาสตร์ (บริบาลเภสัชกรรม)
สาขา : เภสัชศาสตร์
มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ Part Time<
เพศ : ไม่กำหนด
อายุ : มากกว่า 22 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : เทคนิคการแพทย์
มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์


รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
เพศ : ชาย - หญิง (ไม่กำหนด)
อายุ : 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช. / ปวส.
ถ้าเป็นฝ่ายการพยาบาล : มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตร NA
*ผ่านงานธุรการโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ


รับสมัคร ช่างเทคนิคการแพทย์
เพศ: ไม่กำหนด
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง , ปริญญาตรี
สาขา : อุปกรณ์ชีวการแพทย์ , วิศวกรรมการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรด : ไม่กำหนด
การทำงาน : ดูแลบำรุงรักษา สอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์
ค่าตอบแทน สามารถต่อรองได้ (ค่าตอบแทนสูง)
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนนทเวช จ.นนทบุรี


รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขา : การบัญชี / คณธบริหารธุรกิจ
เกรด : 2.5 ขึ้นไป
* มีประสบการณ์การทำงานด้านการบิหารงานด้านบัญชีการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ค่าตอบแทน สามารถต่อรองได้ (ค่าตอบแทนสูง)
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลนนทเวช จ.นนทบุรี

ทางโรงพยาบาลมีสวัสดิการ ดังนี้
1. ค่ารักษาให้ทั้ง OPD และ IPD ฟรีตลอดปี
2. สิทธิค่ารักษาพ่อ แม่ บุตร สามี ภรรยา
3. โบนัสประจำปี
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสังคม
5. ส่งเสริม ทุนบุตร
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. ให้ค่าจัดงานสมรส และงานศพ
8. วันหยุดตามเทศกาลต่างๆ และหยุดพิเศษ

สนใจติดต่อ แผนกบุคคล ชั้น 8 เวลา 8.30 -17.00 น. จันทร์-ศุกร์
หรือโทรสอบถามรายละเอียด 02-596-7888 ต่อ 2547 ,2553
https://www.facebook.com/mejobthai