วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558
ดังรายการต่อไปนี้

1 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จำนวน 5 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]

2 สังกัดฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]

3 พนักงาน สังกัดต่าง ๆ
จำนวน 8 อัตรา
ปวช. [รายละเอียดวุฒิ]

4 สังกัดฝ่ายระบบควบคุมภายใน
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]

5 สังกัดฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]

6 สังกัดฝ่ายสุขภาพและอนามัย
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]

7 สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]

8 สังกัดฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]


9 สังกัดฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี [รายละเอียดวุฒิ]


ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเวลาทำการระหว่าง 08.30-16.00 น ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558
https://www.facebook.com/mejobthai