วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

สสจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 16 มกราคม 2558
สสจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 16 มกราคม 2558

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปดังรายการต่อไปนี้

1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศษสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค ทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

3 นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์

5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

6 พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

7 พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 จบ ม.4 หรือ ม.6 ไม่ต่ำกว่านี้
2 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฏหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด ชนิดใด ๆ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่ 8 - 16 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา Download..
https://www.facebook.com/mejobthai