วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัคร พนักงานบริการ ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 26 มกราคม 2558

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัคร พนักงานบริการ ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 26 มกราคม 2558

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ งานยานพาหนะ

ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10200 บาท

คุณสมบัตเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
2 ได้รับวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
3 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai