วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 4 รับสมัคร นักวิชาการคลัง (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 4 รับสมัคร นักวิชาการคลัง (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)สำนักงานคลังเขต 4
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานคลังเขต 4 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ
ค่าธรรมเนียมสมัคร 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai