วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 27 มกราคม 2558

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 27 มกราคม 2558

จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปดังรายการต่อไปนี้
1 เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กล่าวข้างต้น

2 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม


3 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส ทุกสาขา

4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จบ ม.ปลาย
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ) โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง โทร 07641 1618 ต่อ 2107 ตั้งแต่ 21 - 27 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา Download...
https://www.facebook.com/mejobthai