วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวน 111 อัตรา เปิดรับสมัครออนไลน์ถึง 31 มีนาคม 2558
บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพแด่ผู้ใช้บริการ โดยภารกิจของเรามุ่งเน้นที่การให้บริการที่ " ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้และตรงเวลา "

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานและสภาพแวดล้อม รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และเสมอภาค ทัดเทียมบริษัทชั้นนำ และที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ผู้มีความสนใจสมัครงานกับเรา สามารถสมัครผ่านทาง www.bangkokmetro.co.th โดยเลือกเมนูสมัครงานเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครงานและบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มสมัครงานที่บริษัทฯ กำหนด โดยเลือกเมนู ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่บริษัทฯ
ลำดับ ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร อัตรา
1 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 31 มกราคม 2558 1
2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย 28 กุมภาพันธ์ 2558 2
3 เจ้าหน้าที่สนับสนุนและพัฒนางานจัดหา 31 มกราคม 2558 1
4 เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ 28 กุมภาพันธ์ 2558 12
5 เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง 31 มีนาคม 2558 15
6 เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร 31 มีนาคม 2558 1
7 เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 31 มีนาคม 2558 1
8 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 31 มีนาคม 2558 2
9 วิศวกร ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงและความน่าเชื่อถือของระบบ 31 มกราคม 2558 1
10 ช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุง) 28 กุมภาพันธ์ 2558 40
11 พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 31 มกราคม 2558 1
12 เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร 31 มกราคม 2558 1
13 เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 31 มีนาคม 2558 30
14 เจ้าหน้าที่การตลาด 31 มกราคม 2558 1
15 เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการเดินรถ 30 มกราคม 2558 1

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 66 (0) 2354-2000 โทรสาร : 66 (0) 2354-2020 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 66 (0) 2624-5200
https://www.facebook.com/mejobthai