วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

สสจ.นครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตราวุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 12 - 20 มกราคม 2558

สสจ.นครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตราวุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 12 - 20 มกราคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

2 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น

3 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ปริญญาตรีทางสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์
2 มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้าน
- mysql,reportdesigner,Linux server,Network,Programming ,PHP web programming

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังวหัดนครพนม ระหว่างวันที่ 12 - 20 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ

ค่าสมัคร 200 บาท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai