วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัคร นิติกร วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2558โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัคร นิติกร วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2558

ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการอาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 7 กันยายน พ.ศ. 2558วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 7 กันยายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์
2 อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3 มีทักษะในการวิเคราะห์ คุณภาพทางการบริหารการศึกษา
4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
5 มีทักษะทางด้านการสื่อสารและการประสานงาน
6 มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
7 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
8 หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
9 กรณีเพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบุคลากร อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง....วิศวกร,เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ,ช่างเขียนแบบ,หัวหน้าแผนกยานยนต์

บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง....วิศวกร,เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ,ช่างเขียนแบบ,หัวหน้าแผนกยานยนต์

ตำแหน่งว่างที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. วิศวกรฝ่ายผลิต
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 24 ปี ขึ้นไป
3. ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
(4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

2. หัวหน้าแผนกยานยนต์
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลยานยนต์
2. อายุ 32 ปีขึ้นไป
3. ประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาทางการเกษตร, ปวส. ขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

4. ช่างกลึง
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 1 ปีขึ้นไป

5. ช่างเขียนแบบ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ 1 ปีขึ้นไป

ข้อมูลติดต่อ
118 หมู่ 10 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทรศัพท์ 042-219-850, 086-811-6060, 086-811-6868, 086-811-6969 ต่อ 220
อีเมล์ HR@tsmudon.com , aekapan@tsmudon.com
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

ธกส. ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558

ด่วนแชร์เลย ! ธกส. ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่สูงกว่าระดับ 8 ประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่สูงกว่าระดับ 9 ประจำฝ่ายบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่สูงกว่าระดับ 11 ประจำฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการวัดผลการวัดและประเมินผลการศึกษา การทดสอบและวัดผลทางการศึกษา การวัดผลและการวิจัย การวิจัยการศึกษาการวิจัยและประเมิน วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร

2 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารความเสี่ยง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านสถิติ สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง การวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์โครงการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐมิติ คอมพิวเตอร์ บัญชีบริหารธุรกิจ บริหารการเงิน การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร

3 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองภายในวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร

อัตราเงินเดือน
ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ และแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างของธนาคาร

คุณสมบัติทั่วไป
เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
มีสัญชาติไทย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครใน File แนบ)

การสมัคร
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วนและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรง
ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว
ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์http://www.jobtopgun.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่บางเขน
อาคาร Tower ชั้น 16 วันจันทร์ – วันศุกร์ (เฉพาะเวลา 9.00 – 16.30 น. ในวันทำการเท่านั้น)ซึ่งธนาคาร
กำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 กรณีมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-5
ทั้งนี้ หากตำแหน่งงานใดมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครเป็นรายตำแหน่งได้
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว บรรจุครั้งแรกจำนวน 26 อัตรา เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558

กรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว บรรจุครั้งแรกจำนวน 26 อัตรา เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558

กรมการบินพลเรือน
ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ
ปฏิบัติงานที่สำนักบริหารกลาง
ท่าอากาศยานลำปาง
ท่าอากาศยานขอนแก่น
ท่าอากาศยานน่านนคร
ท่าอากาศยานสกลนคร
ท่าอากาศยานนครพนม
ท่าอากาศยานระนอง
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ท่าอากาศยานปาย
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข ารับราชการเป็นลูกจ างชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
# สังกัด ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก อัตราเงินเดือน เงินการครองชีพชั่วคราว
1 สำนักบริหารส่วนกลาง - บุคลากร

- ช่างซ่อมบริภัณฑ์

- พนักงานธุรการ

- พนักงานขับรถยนต์
2

1

2

2
15,000

11,500

11,500

9,400
--

600
2 ท่าอากาศยานลำปาง ยาม 1 8,690 1,310
3 ท่าอากาศยานขอนแก่น - เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์

- นายช่างไฟฟ้า
1

1
15,000

11,500
-

-
4 ท่าอากาศยานน่านนคร - ช่างซ่อมบริภัณฑ์

- พนักงานขับรถยนต์
1

1
11,500

9,400
-

600
5 ท่าอากาศยานสกลนคร เจ้าหน าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 1 11,500 -
6 ท่าอากาศยานนครพนม พนักงานธุรการ 1 11,500 -
7 ท่าอากาศยานระนอง - เจ้ าหน าที่กู ภัยและดับเพลิง

- พนักงานธุรการ
2

1
11,500

11,500
-

-
8 ท่าอากาศยานพิษณุโลก - นักวิชาการขนส่ง

- เจ้ าหน าที่กู ภัยและดับเพลิง
1

1
15,000

11,500
-

-
9 ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน - นักวิชาการขนส่ง

- เจ าหน าที่ประชาสัมพันธ์
1

1
15,000

15,000
-

-
10 ท่าอากาศยานปาย เจ้าหน้ าที่กู ภัยและดับเพลิง 2 11,500 -
11 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด - เจ้าหน้าที่กู ภัยและดับเพลิง

- เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
2

1
11,500

11,500
-

-

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตามรายละเอียดของตําแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท ายประกาศนี้

วิธีสมัคร : สมัครทาง Website http://job.aviation.go.th/
เปิดรับสมัคร 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ป.6 ถึง ปริญญาโท เปิดรับสมัครทาง Internet

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ป.6 ถึง ปริญญาโท เปิดรับสมัครทาง Internet

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งทรัพย์สิน ด้านรักษาความปลอดภัย และด้านบริการต่างๆ ให้กับธนาคารกรุงไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี เนื่องจากในขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังมีการขยายการให้บริการกับธนาคารต่างๆ เพิ่มขึ้น
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง
# ตำแหน่ง จำนวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา คุณสมบัติอื่น ๆ
1 หัวหน้าส่วนบริหารศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1 ช/ญ 30 ขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา - สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้ดี (Microsoft Word , Excel , Power point)

- มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Call Center ในระดับหัวหน้างาน (Supervisor หรือ Team Leader) อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- มีความรู้และทักษะในการพัฒนาทีม รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ดี

- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

- มีความมุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (Team Work)

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2 ผู้อำนวยการฝ่าย Loan Collection 1 ช/ญ 35 ขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านกฎหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในงาน Loan Collection ทั้ง Phone/ FCR/SMS / จดหมายทวงหนี้จากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี

- มีความรู้ความเข้าใจงานติดตามหนี้ภายใต้กฎหมายและระเบียบการของธนาคารแห่งประเทศไทย

- หากมีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน ( Phone & FCR ) ตั้งแต่ 80 คนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3 หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง (CHIEF ENGINEER) 1 35 -45 ปวส. – ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม , วิศวกรรมไฟฟ้า -มีทักษะและประสบการณ์งานบริหารอย่างน้อย5 ปี ในงานซ่อมบำรุงประเภทงานระบบโรงแรม หรือระบบอาคาร อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ากำลัง , ระบบดับเพลิง, ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ไฟฟ้าสำรอง, ระบบสุขาภิบาล, ระบบคอมพิวเตอร์และเน็ทเวิร์ค, ระบบสัญญาณโทรทัศน์, ระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, ระบบโทรศัพท์, ระบบเสียง/ภาพ, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบการบริหารจักการ Preventive, การควบคุมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงานฯลฯ

-มีทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ บริหารจัดการทีมงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน 2 ช/ญ 35 - ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน (Cash in Transit)

ให้กับสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 ปี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ATM เป็นอย่างดี

- หากเคยผ่านธุรกิจด้านขนส่งเงินสดและดูแลระบบATMจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ช/ญ 35 - ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน รปภ. แม่บ้าน และพนง.ขับรถ ที่มีพนักงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี

- หากเคยผ่านธุรกิจ Outsourcing จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจการพิมพ์ 1 ช/ญ 35 - ขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสารสนเทศ, Logistic, ด้านบริหาร หรือด้านการตลาด - มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Printing & Mailing. ด้าน Logistic หรือ ด้าน IT อย่างน้อย 5 ปี

- หากเคยผ่านงานด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7 พนักงานตรวจสอบภายใน 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ปริญญาโท (ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี , การเงิน , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) - มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน ด้านบัญชีการเงิน ระบบ Back Office ระบบ Front Office และ IT Audit

- สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ ACL ได้ดี

- มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบงาน/ธุรกิจ

- สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ วางแนวการตรวจสอบได้

- มีความละเอียดรอบคอบ ทักษะการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
8 บริการ (คลังเอกสาร) 5 ไม่เกิน 30 ม.3 ขึ้นไป - พ้นภาระทางเกณฑ์ทหาร

- ถ้าขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9 พนักงานเดินเอกสาร / รับรองห้องประชุม 10 ช/ญ ไม่เกิน 30 ม.3 ขึ้นไป  
10 Call Center Agent 20 ช/ญ 22 - 28 ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์งานได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- หากมีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11 พนักงานตรวจนับ / คัดนับธนบัตร 10 ช/ญ ไม่เกิน 40 ปวส.ขึ้นไป - มีความละเอียดรอบคอบ

- ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม

- ต้องมีบุคคลค้ำประกันเข้าทำงาน
12 พนักงานขนส่งทรัพย์สิน ไม่จำกัดจำนวน ไม่เกิน 40 ม.3 ขึ้นไป - ขับรถคล่องและมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม

- ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการเข้าทำงาน
13 พนักงานขับรถส่วนกลาง ไม่จำกัดจำนวน ไม่เกิน 40 ม.3 ขึ้นไป  
14 พนักงานส่งเอกสาร 10 ไม่เกิน 35 .3 ขึ้นไป  
15 พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 ช/ญ ไม่เกิน 45 ป.6 ขึ้นไป  
16 พนักงานทำความสะอาด ไม่จำกัดจำนวน ช/ญ ไม่เกิน 45 ป.6 ขึ้นไป  


วิธีสมัคร : สมัครทาง Website
http://www.ktbgs.co.th/career/page.php?doc=apply


https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ช่างโยธา
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 14,610 บาท
คุณวุฒิ ปวส ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
สถานที่รับสมัคร : งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
วันที่เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมใน File แนบนะครับ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. ข.4 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม 2558 ถึง 3 กันยายน 2558

การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. ข.4 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม 2558 ถึง 3 กันยายน 2558

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีุคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร 4 สังกัด กปภ. ข.4

ตำแหน่ง วิศวกร 4 ดูแลผลิตน้ำระบบ Reverse Osmosis: RO
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัดคุม
- ต้องมีประสบการณ์ในการดูแลควบคุมการผลิตน้ำระบบ Reverse Osmosis: RO อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม AotoCAD,Microsoft Visio และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เรื่องไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์เป็นอย่างดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
เงินเดือน 16,830
เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำปะปา 300

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
สถานที่รับสัมคร : ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึง 3 กันยายน 2558 ในวันทำการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

เปิดบ้านรับสมัครงาน ในเครือ บริษัท Thai Beverage ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 ชั้น 10 อาคาร Cyber world ถนนรัชดาภิเษก (MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออก1)

เปิดบ้านรับสมัครงาน ในเครือ บริษัท Thai Beverage

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านรับสมัครงานสำหรับผู้ที่สนใจงานทางด้านร้านอาหาร ครัว ร้านกาแฟ และศูนย์ประชุม

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าสมัครงานและสัมภาษณ์ทันที

ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 ชั้น 10 อาคาร Cyber world ถนนรัชดาภิเษก (MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออก1)
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-7855555 ต่อ 11

ตำแหน่งงานว่าที่เปิดรับสำหรับงาน FOA & C asesn Open House

Restaurant
 Restaurant Manager
 Assist Restaurant Manager
 Trainee/ผู้ช่วยฝึกหัด
 Supervisor
 Cashier
 Take Order/รับบิล/จดบิล
 Service/บริการ/waiter
 Reception/Host/เชิญแขก
 Maid/แม่บ้าน
 Head Chef/Ex Chef
 Sous Chef /Assist Head Chef
 Chef de Parties
 Chef/Commis1
 Cook/Commis2
 Dish Washer

Coffee Shop
 Assist Manager
 Supervisor
 Barista
Food Court
 ผู้จัดการศูนย์อาหาร
 หัวหน้าแผนกงานร้านค้า
 พนักงานงานร้านค้า
 ธุรการ
 หัวหน้าแผนกแคชเชียร์
 แคชเชียร์
 หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
 ช่างซ่อมบำรุง
 หัวหน้าแผนกขายเครื่องดื่ม
 พนักงานขายเครื่องดื่ม

ศูนย์ประชุม C Asean
 Knowledge Center Manager
 Financial & Accountant Manager
 Accountant
 Analyst
 Banquet
 Cashier
 Guest Service Agent
 Sale
 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 ช่างระบบเทคนิค
 วิศวกร
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล วุฒิ ป.6 ปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 สิงหา ถึง 2 กันยายน 2558โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 สิงหา ถึง 2 กันยายน 2558
# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน อายุ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 นักกายภาพบำบัด 2 18 -35 วุฒิปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชากายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
2 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 18 - 35 ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
3 นักวิชาการสาธารณสุข 1 18 - 35 ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(สุขศึกษา) หรือ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 พนักงานประจำตึก (กลุ่มพยาบาล) 1 18 - 40 จบ ป.6 ขึ้นไป
5 พนักงานประจำตึก (งานเคหะบริการ) 1 18 - 40 จบ ป.6 ขึ้นไป
6 พนักงานบริการ 1 18 - 40 จบ ป.6 ขึ้นไป
7 พนักงานเปล 1 18 - 40 จบ ป.6 ขึ้นไป
 
วิธีสมัคร สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2558

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สสจ.ยะลา รับสมัครพนักานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2558

สสจ.ยะลา รับสมัครพนักานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2558

ด้วยจังหวัดยะลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้

# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เจ้าพนักงานพัสดุ 1 13,800 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางการบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
2 เจ้าพนักงานธุรการ 1 13,800 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
3 นักจัดการทั่วไป 1 18,000 ปริญญาตรีทุกสาขา
4 นักวิชาการพัสดุ 1 18,000 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี ทางการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 13,800 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชีการตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
 
วิธีสมัคร สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
วันที่เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2558

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 อัตรา
1.1 หัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7/8*) ฝ่ายตรวจสอบ 1 สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา
1.2 หัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7/8*) ฝ่ายตรวจสอบ 2 สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา
1.3 หัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7/8*) ฝ่ายพัฒนาระบบงานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุ40 ปีขึ้นไป
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
4) หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีอัตราเงินเดือนถึงขั้นต้นของระดับ 7
5) มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 10 ปีขึ้นไป
6) มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูล และกล้าแสดงความคิดเห็น
7) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
8) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2256-4054, 089-9389155 ตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กันยายน
2558 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย หรือ Download
ใบสมัครได้ทาง http://www.redcross.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”

กำรยื่นใบสมัคร สามารถทำได้โดย
- ยื่นด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
และทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทยชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
- สมัครทางระบบออนไลน์ ได้ที่ http://jobtrc.redcross.or.th กรุณาระบุรายละเอียดในใบสมัครทุกช่องให้ชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง โดยเฉพาะชื่อ – นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ก่อนกดปุ่ม ยืนยัน ซึ่งผู้สมัครจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ (ต้องส่งให้ทัน
ภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น) (ผู้สมัครต้องปริ้นใบสมัครและแนบเอกสารต่างๆ ประกอบการสมัครให้
ครบถ้วน ให้นำมาให้เจ้าหน้าที่ก่อนวันกำหนดสอบให้ครบถ้วนมิฉะนั้นจะไม่พิจารณาในการสอบ)
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สสจ.นครปฐม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558สสจ.นครปฐม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน ขั้นปริญญาตรี 15,060 บาท,ปริญญาโท 17,570 บาท
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
4) มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน 1 ปีขึ้นไป มีความรู้งาน Hardware Network & Security และ E-mail
5) มีความรู้ด้าน Infrastructure It และ Routing Protocol ต่างๆ
6) มีประสบการณ์ในการในการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เช่น Router, Switch
7) สามารถเขียนแผน/โครงการ Project base,Project Management จัดทำคู่มือเอกสารและรายงานต่างๆ ได้
8) มีความสามารถทักษาภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้


วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 089-9389155 ตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมธนารักษ์รับสมัคร นิติกร (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558กรมธนารักษ์รับสมัคร นิติกร (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558

ตำแหน่ง : นิติกร (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีสมัคร สมัครทาง Internet
ที่ Website http://www.treasury.go.th/ หัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service แบนเนอร์ "รับสมัครงาน"
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ปริญญาตรี เงินเดือน 10,430 - 19,500 บาท เปิดรับสมัครทาง Internet 31 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ปริญญาตรี เงินเดือน 10,430 - 19,500 บาท เปิดรับสมัครทาง Internet 31 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558

# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สถาปนิก 1 19,500 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก
2 นักวิชาการคลัง 1 18,000 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขานิติศษสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 พนักงานเหรียญกษาปณ์ 1 10,430 ม.3
 
วิธีสมัคร สมัครทาง Internet
สถานที่รับสมัคร Website http://www.treasury.go.th/ หัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service แบนเนอร์ "รับสมัครงาน"
วันที่เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมศิลปากร เปิดรับสอบแข่งขันเข้ารับราชการจำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปวส ป.ตรี ป.โท เปิดรับสมัครทาง internet 1 - 21 กันยายน พ.ศ. 2558

กรมศิลปากร เปิดรับสอบแข่งขันเข้ารับราชการจำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปวส ป.ตรี ป.โท เปิดรับสมัครทาง internet 1 - 21 กันยายน พ.ศ. 2558

กรมศิลปากร ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2558

1 ตำแหน่ง : นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของ ก.พ.

2 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิสวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของ ก.พ.

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

4 ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

5 ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ทางทัศนศิลป์ ทางศิลปะตกแต่ง ทางออกแบบพาณิชย์ศิลป์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

6 ตำแหน่ง : นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

7 ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

8 ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

สมัครทาง Website : http://job.finearts.go.th
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Webmaster สนใจสมัครงานติดต่อ โทร: 02-992-1181 E-mail : hr@vrclinic.com คุณศิริวรรณ

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Webmaster

รายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบและดูแล Website ของทางคลินิกทั้งหมด
2. บริหารจัดการ Website ของคลินิก
3. บริหารจัดการ SEO
โปรแกรมที่ต้องใช้ได้ Wordpress , Dream Viewer , HTML
และมีความรู้ด้าน SEO


คุณสมบัติ
- ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- ปฏิบัติงานที่สาขารังสิต
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
• การปรับเงินเดือนประจำปี
• เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช, งานแต่ง,ลาคลอด,งานศพ ฯลฯ
• การเบิกค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม
• การฝึกอบรมและทุนการศึกษา
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สวัสดิการเพิ่มเติมพิเศษของคลินิก
1.ฟรี เลเซอร์และทรีทเม้นท์บำรุงผิวหน้าและผิวพรรณที่มีในคลินิก (นอกเวลางาน)
2.ฟรี ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของคลินิก
3.ส่วนลดพิเศษ สำหรับการทำศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม Vaser ดูดไขมัน Botox Filler ร้อยไหม สเต็มเซลล์ และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งสำหรับตนเองและครอบครัว
4.สนับสนุนทุนในการศึกษาต่อในด้านต่างๆอย่างเต็มที่
5.สนับสนุน งานประชุมวิชาการหรือ workshop ต่างๆ
6.สนับสนุน การปฏิบัติธรรมพร้อมวันลาและรายได้ตลอดการไปปฏิบัติธรรม


สนใจสมัครงานติดต่อ โทร: 02-992-1181 E-mail : hr@vrclinic.com คุณศิริวรรณ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Content Marketing สนใจสมัครงานติดต่อ โทร: 02-992-1181 E-mail : hr@vrclinic.com คุณศิริวรรณ

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Content Marketing

1. รับผิดชอบในการเขียนข้อความหรือบทความต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
2. ดูแลการลงข้อความหรือบทความต่างๆ ลงใน Social Media ของทางคลินิก
3. ตอบข้อมูลลูกค้าบนหน้า Facebook
4. ลงประกาศในนามขององค์กร
5. ตอบคำถามกระทู้ความงามตามเวปไซต์ต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง อายุ 20ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การเขียน Content 1 ปีขึ้นไป
- ปฏิบัติงานที่สาขารังสิต
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

• การปรับเงินเดือนประจำปี
• เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช, งานแต่ง,ลาคลอด,งานศพ ฯลฯ
• การเบิกค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม
• การฝึกอบรมและทุนการศึกษา
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สวัสดิการเพิ่มเติมพิเศษของคลินิก
1. ฟรี เลเซอร์และทรีทเม้นท์บำรุงผิวหน้าและผิวพรรณที่มีในคลินิก (นอกเวลางาน)
2. ฟรี ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของคลินิก
3. ส่วนลดพิเศษ สำหรับการทำศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม Vaser ดูดไขมัน Botox Filler ร้อยไหม สเต็มเซลล์ และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งสำหรับตนเองและครอบครัว
4.สนับสนุนทุนในการศึกษาต่อในด้านต่างๆอย่างเต็มที่
5.สนับสนุน งานประชุมวิชาการหรือ workshop ต่างๆ
6.สนับสนุน การปฏิบัติธรรมพร้อมวันลาและรายได้ตลอดการไปปฏิบัติธรรม

สนใจสมัครงานติดต่อ โทร: 02-992-1181 E-mail : hr@vrclinic.com คุณศิริวรรณ

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กันยายน พ.ศ. 2558

งานราชการที่รับวุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กันยายน พ.ศ. 2558

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กันยายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง (เขต 1)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่สมัคร : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2558

รับ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2558

รับ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2558

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสัมคร : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 4 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

บริษัท ปรีชาสรรค์นรา จำกัด รับสมัคร!พนักงานด้านการตลาดและบริการลูกค้า โทรสอบถามได้ที่ 042-221857,042-221907 ต่อ 116 และ 042-344135-6 ต่อ15 (คุณหน่อย)บริษัท ปรีชาสรรค์นรา จำกัด ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น และรักในงานบริการหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการร่วมงานกับเราในตำแหน่ง
"พนักงานด้านการตลาดและบริการลูกค้า"

พนักงานด้านการตลาดและบริการลูกค้า
จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศน์/การตลาด/การสื่อสารการตลาด/บริหารจัดการทั่วไป
- อายุไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติ:รายละเอียดงาน

- คิดแผนการตลาดให้เหมาะสมกับโครงการและมีความรู้ด้านสื่อสารการตลาด (Social Media)
- รักงานบริการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด
- สามารถรับผิดชอบงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
- มีความรู้พื้นฐานด้านไอที
- เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์

หากคุณสนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume ของคุณมาทางอีเมล noyeit@hotmail.com แล้วทางบริษัทจะติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน

หรือโทรสอบถามได้ที่ 042-221857,042-221907 ต่อ 116 และ 042-344135-6 ต่อ15 (คุณหน่อย)
ในวันทำการ จ.- ศ. เวลา09.30-16.30น.
**ใครที่มีความสามารถดังกล่าว แล้วมีไอเดียเจ๋งๆ อยากร่วมพัฒนางานกับเราส่ง Resume กันเข้ามานะคะ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 14 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 14 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส. ปวส ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โยธา ก่อสร้าง

2 ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส. ปวส ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โยธา ก่อสร้าง

3 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัคร เศรษฐกร และ นักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัคร เศรษฐกร และ นักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 15,000-17,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ปริญญาโทและปริญญาตรี
ได้รับปริญญาโท ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


2 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 15,000-17,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สบน. ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมการแพทย์รับสมัครพนักงานราชการจำนวน 3 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวท ปวส เปิดรับสมัคร 21 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2558กรมการแพทย์รับสมัครพนักงานราชการจำนวน 3 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวท ปวส เปิดรับสมัคร 21 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส เวชระเบียน

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวท. เทคนิคเภสัชกรรม

3 ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยนเอง
สถานที่รับสมัคร :สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 รับสมัคร ธุรการโรงเรียน จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1- 7 กันยายน 2558สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตงานธุรการโรงเรียน
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ต่อทุกปีงบประมาณ
คุณสมบัติ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
วันที่เปิดรับสมัคร : 1- 7 กันยายน 2558 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558กรมปศุสัตว์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
2..ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 หลักสูตร(หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง) หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี และเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้านการปศุสัตว์ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย หรือดูแลระบบปฏิบัติการ Windows, UNIX หรือระบบ Internet หรือสามารถจัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS) หรือสามารถพัฒนา Website ได้
4.มีความคิดในการริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบที่ดี
5.มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ที่ดี
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 7 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กำลังเปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน : 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่ 24-31 สิงหาคม 2558 ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
หลักฐานการสมัครที่ต้องมี :
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และ แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตร อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง
3.หลักฐานการศึกษา ที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบทหารกองเกิน จำนวน 1 ฉบับ
5.หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้องและชื่อกำกับไว้ด้วย
6.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
7.ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

รับสมัคร‬ Sales Executive หลายตำแหน่ง ในพื้นที่ภาคอีสาน และ ภาคเหนือ

‪‎รับสมัคร‬ Sales Executive หลายตำแหน่ง ในพื้นที่ภาคอีสาน และ ภาคเหนือ

‪#‎งานภาคอีสาน‬ และ ภาคเหนือ ค่ะ

น้ำหอม H&K Eau De Perfume ‪

#‎รับสมัคร‬ Sales Executive หลายตำแหน่ง

ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
ภาคอีสาน : ขอนแก่น อุดร โคราช ภาคเหนือ :
เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ พิษณุโลก

‪#‎ลักษณะงาน‬ : นำเสนอสินค้าให้กับร้านค้าใหม่ และมีเป้าจำนวนร้านค้าเป็นตัวกำหนด
หากมีประสบการณ์ขายสินค้าในหมวดเครื่องสำอางค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

‪#‎เงินเดือนรวมค่าเดินทางและค่าเสื่อมาสภาพรถ‬ 23,000 บาท + Incentive ตามยอดขาย

คุณสมบัติ
1.อายุ 21 ปีขึ้นไป
2.บุคลิคดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการขาย มีพาหนะส่วนตัว

สนใจฝากประวัติการทำงานมาที่
gmail : hnkperfume@gmail.com สอบถามเบื้องต้น line : hnkperfume
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

รับสมัคร PROGRAMMER, JUNIOR MAKETING, เจ้าหน้าที่ทดสอบโปรแกรม, Wordpress

รับสมัคร PROGRAMMER, JUNIOR MAKETING, เจ้าหน้าที่ทดสอบโปรแกรม, Wordpress

สมัครเลย !!!!!! 5 ตำแหน่ง รับสมัครด่วน
เปิดรับสมัครงาน ตามตำแหน่งที่ระบุดังนี้

1)PHP Programmer 2 ตำแหน่ง
ชาย / หญิง ได้ทั้งนั้น
- ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- ทำงานด้วย PHP, CodeIgniter, CSS3, HTML5, Ajax / jQuery
- มีความรับผิดชอบสูง
- สามารถวิเคราะห์และช่วยออกแบบ DB ได้
- ช่วยคุมงานให้ไปตามระยะเวลาที่กำหนดได้
- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอๆ ชอบการเขียนโปรแกรมจริงๆ
ทำงานบรรยากาศเป็นกันเอง พี่ๆน้องๆ ไม่เครียด ไม่เก๊ก
งานที่จะทำเป็นงาน โปรเจคเกี่ยวกับระบบจองรอบสนามกอล์ฟ
เงินเดือนเริ่มต้น 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
เริ่มงาน กันยายน 2558 หรือเริ่มช่วงเดือนสิงหาคมนี้ได้ยิ่งดี

2)Assistant Programmer 1 ตำแหน่ง
ชาย / หญิง ได้ทั้งนั้น
- เจ้าหน้าที่ทดสอบโปรแกรมและเขียนคู่มือภาษาไทยเป็นผู้ช่วย programmer ในการออกเอกสารต่างๆ
- มีความรับผิดชอบสูง

3) WP Developer 1 ตำแหน่ง
ชาย / หญิง ได้ทั้งนั้น
- สามารถพัฒนา/ปรับแต่งธีม (Theme) และปลั๊กอิน (Plugin) ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า/ดีซายด์
- สามารถพัฒนา/แก้ไข และต่อยอด โปรเจคต่างๆ ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- สามารถปรับแต่ง Wordpress, Wordpress Theme รวมไปถึง Wordpress plugin
- สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
- มีความสามารถในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีอดทนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเรา
- สามารถทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด และสามารถประเมินวันที่งานจะเสร็จได้ กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงาน

4)Junior Marketing 1 ตำแหน่ง
ชาย / หญิง ได้ทั้งนั้น
- สามารถวางแผนการตลาดได้
- ทำสรุปรายงานได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี มีความมั่นใจในการพรีเซ้นต์งาน
- ทำงานภายใต้ความกดดันได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ประกันสังคม/outing เที่ยวประจำปี
สนใจส่ง Resume พร้อมเงินเดือนที่ต้องการมาที่ ant@barn364.com , leng@barn364.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0956563666 (พี่แอ๊น) 095-652-4242 (เล้ง)
เวลาทำงาน 09.00 น. - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
สตูดิโออยู่ที่ อิสรภาพ 15 ตรงข้ามบิกซีอิสรภาพ (ใกล้ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ)
มาร่วมทำงานเจ๋ง ๆ กับทีมงานสนุก ๆ พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาฝีมือไปด้วยกัน!!
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครงาน วุฒิ ปวท ปวส ป.ตรี เปิดรับสมัคร 28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2558กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครงาน วุฒิ ปวท ปวส ป.ตรี เปิดรับสมัคร 28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

2 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมขนส่ง หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

3 ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
อัตราเงินเดือน : 13,101-11,850 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพเท๕นิค (ปวท.)

4 ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อัตราเงินเดือน : 13,800-12,410 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 ฉะเฉิงเทรา เลขที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทร 038589643
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

อบจ.จันทบุรี รับสมัครบุคคล จำนวน 37 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช ปวท ปวส ป.ตรี เปิดรับสมัครทาง internet 24 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
# ตำแหน่ง จำนวน เงินเดือน วุฒิ
1 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 15,000 ปริญญาตรี ทางสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์สาสรเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 15,000 ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
3 ผู้ช่วยนิติกร 1 15,000 ปริญญาตรี ทางกฎหมาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
4 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 15,000 ปริญญาตรี
5 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 15,000 ปริญญาตรี ทางเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา ฯลฯ
6 ครูอาสาพัฒนาการกีฬาประจำสนามกีฬา 1 15,000 ปริญญาตรีทางด้านพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
7 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 2 15,000 ปริญญาตรีทุกสาขา
8 ผู้ช่วยนายช่ายโยธา 5 10,840 - 11,500 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาโยธาวิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ช่างสำรวจช่างโยธา
9 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 10,840 - 11,500 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์
10 ผู้ช่ายนายช่างเครื่องกล 1 10,840 - 11,500 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม
11 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 10,840 - 11,500 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) บัญชี พาณิชยการเลข เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารธุรกิจการเงิน ท่องเทียว โรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
12 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 9 9,400 มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
13 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี 1 9,400 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.) พาณิช เลข บริหารธุรกิจ
14 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 9,400 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

วิธีสมัคร : สมัครทาง website https://chan-pao.job.thai.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศ File แนบ
เอกสารแนบท้าย File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 - 28 สิงหาคม 2558โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 - 28 สิงหาคม 2558
# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 18,000 ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
2 นักวิชาการพัสดุ 1 18,000 ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาทางไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง
3 นักวิชาการสถิติ 1 18,000 ป.ตรีสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศษสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์
4 นักวิชาการสาธารณสุข 1 18,000 ป.ตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศษสตร์ประยุกต์ วิทยาศษตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฟติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและทางสุขศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศษสตร์การกีฬา วิทยาศาตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน
5 นักกายภาพบำบัด 1 19,500 ป.ตรีสาขากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด
6 นักกิจกรรมบำบัด 1 19,500 ป.ตรีสาขากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด
7 นักวิชาการศึกษา 1 18,000 ป.ตรีทุกสาขา
8 นักเทคนิคการแพทย์ 1 19,500 ป.ตรีสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
9 นักจิตวิทยาคลินิก 1 19,500 ป.ตรีสาขาทางจิตวิทยาคลินิก
10 นักวิชาการโสตทัศนศึกาษา 1 18,000 ป.ตรี ทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา นิเทศศาสตร์ทางวาสารศาสตร์สื่อสารมวลชน


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
เปิดรับสมัครวันที่ : 24 - 28 สิงหาคม 2558 ในวันเวลาราชการ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัคร ผู้ช่วยครู และ ภารโรง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 สิงหาคม 2558 ในวันเวลาราชการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งผู้ช่วยครู
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร (ดูกลุ่มวิชาที่รับใน File แนบ ด้านล่างครับ)
มีใบประกอบวิชาชีพครู
เงินเดือน 15,000 บาท

2 พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง ภารโรง
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ได้
เงินเดือน 9,000 บาท

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร 043239224
วันที่รับสมัคร 17 - 25 สิงหาคม 2558 ในวันเวลาราชการ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

CENERGY INNOVATION (ในเครือเซ็นทรัล) Web Graphic DesignerCENERGY INNOVATION (ในเครือเซ็นทรัล) Web Graphic Designer

Web Graphic Designer
ความรับผิดชอบ :
- ออกแบบหน้าเว็บไซต์, ตัด Html
- คิด Concept และรูปแบบงาน ตีโจทย์งานที่ได้รับมอบหมายได้ และสร้างสรรค์งานออกมา
- ทำงานร่วมกับ Project Manager, AE และ Programmer
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

คุณสมบัติ :
- ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรีสาขาศิลปะ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศิลป์ มัลติมีเดีย นิเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานเว็บไซต์ 1ปี
- มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถและพื้นฐานในการออกแบบได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเว็บไซต์
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ได้
- ทันสมัย, ชอบแฟชั่นและมีความคิดสร้างสรรค์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- ความสามารถในด้านโปรแกรมได้อย่างดี
* Photoshop
* Illustrator
* CSS
* HTML

เวลาการทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น.
สวัสดิการ : ดีเยี่ยม ( รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ )
สถานที่ปฏิบัติงาน : silom 19 building (ใกล้รถไฟฟ้า สุรศักดิ์)
Silom 19 building 45/1 Silom Road, Silom Bangrak Bangkok 10500.
www.cenergy.co.th

สนใจสมัคร กรณาส่ง Resume ประวัติส่วนตัว ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา และ**ระบุเงินเดือนที่ต้องการ** มาที่
E- mail มาที่ sataporn@cenergy.co.th
โทร 0891567835
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 24 - 28 สิงหาคม 2558สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 24 - 28 สิงหาคม 2558

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สสจ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 28 สิงหาคม 2558

ไม่ต้องมีใบผ่านภาค ก. รับวุฒิ ปวส ทุกสาขา ป.ตรีทุกสาขา สสจ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 28 สิงหาคม 2558

สสจ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 28 สิงหาคม 2558
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
# ตำแหน่ง จำนวน เงินเดือน คุณสมบัติ
1 นักจัดการงานทั่วไป 3 18,000 ป.ตรีทุกสาขา
2 นักวิชาการสาธารณสุข 2 18,000 ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 19,500 ป.ตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 18,000 ป.ตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
5 นักวิชาการพัสดุ 1 18,000 ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธรกิจทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเกทรอนิกส์ เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง
6 นักทรัพยากรบุคคล 1 18,000 ป.ตรีทุกสาขา
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 18,000 ป.ตรีทุกสาขา
8 นายช่างเทคนิค 1 13,800 ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์
9 พนักงานธุรการ 5 13,800 ปวส. ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการบริหารงานการบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 24 - 28 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อ : 1 กันยายน 2558 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ web http://www.kkpho.go.th/
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระหรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 65 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 28 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระหรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักเทคนิคกการแทพย์ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบานัด ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและนัญขี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งพนักงาน ช่วยเหลอคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก และตำแหน่งพนักงานประจำ ห้องหดลอง ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเลดสิน
# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน เงินเดือน วุฒิการศึกษา
1 นักเทคนิคการแพทย์ 3 15,960 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
2 นักกิจกรรมบำบัด 2 15,960 ปริญญาตรีสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 15,960 ปริญญาตรีสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
4 นักวิชาการพัสดุ 1 13,300 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร หรือการจัดการ การจัดการทั่วไป หรือการตลาด พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
5 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 13,300 ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
6 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 12,240 ประกาศนียบัตร 2 ปี ต่อจาก ม.ปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ
7 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 12,240 ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย
8 เจ้าพนักงานธุรการ 6 8,300 - 10,200 ปวช ปวส ทุกสาขา
9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 8,300 - 10,200 ปวช ปวส ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
10 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 8,300 - 10,200 ปวช ปวส ทุกสาขา
11 พนักงานการแพทย์และรังสี 2 7,590 ม.3 - ม. 6
12 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 7,590 ม.3 - ม. 6
13 พนักงานประจำห้องยา 4 7,590 ม.3 - ม. 6
14 พนักงานประกอบอาหาร 1 7,590 ม.3 - ม. 6
15 พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 8,300 ปวช
16 พนักงานรับโทรศัพท์ 1 8,300 ปวช ทุกสาขา
17 พนักงานบริหาร (ขับรถยนต์) 1 7,590 ม.3 - ม. 6
18 พนักงานประจำตึก 7 7,590 ม.3 - ม. 6
19 พนักงานประจำห้องทดลอง 1 7,590 ม.3 - ม. 6

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 8 อาคาร 33 ปี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 - 28 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

อบจ.จันทบุรี รับสมัครบุคคล จำนวน 37 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช ปวท ปวส ป.ตรี เปิดรับสมัครทาง internet 24 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
# ตำแหน่ง จำนวน เงินเดือน วุฒิ
1 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 15,000 ปริญญาตรี ทางสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์สาสรเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 15,000 ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
3 ผู้ช่วยนิติกร 1 15,000 ปริญญาตรี ทางกฎหมาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
4 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 15,000 ปริญญาตรี
5 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 15,000 ปริญญาตรี ทางเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา ฯลฯ
6 ครูอาสาพัฒนาการกีฬาประจำสนามกีฬา 1 15,000 ปริญญาตรีทางด้านพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
7 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 2 15,000 ปริญญาตรีทุกสาขา
8 ผู้ช่วยนายช่ายโยธา 5 10,840 - 11,500 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาโยธาวิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ช่างสำรวจช่างโยธา
9 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 10,840 - 11,500 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์
10 ผู้ช่ายนายช่างเครื่องกล 1 10,840 - 11,500 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม
11 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 10,840 - 11,500 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) บัญชี พาณิชยการเลข เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารธุรกิจการเงิน ท่องเทียว โรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
12 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 9 9,400 มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
13 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี 1 9,400 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.) พาณิช เลข บริหารธุรกิจ
14 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 9,400 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

วิธีสมัคร : สมัครทาง website https://chan-pao.job.thai.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศ File แนบ
เอกสารแนบท้าย File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครงาน วุฒิ ม.6 ปริญญาตรี จำนวน 12 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 สิงหาคม 2558ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน วุฒิการศึกษา
1 หัวหน้าควบคุมคุณภาพ 1 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่น
2 หัวหน้างานปฏิบัติการเวชภัณฑ์ 1 ปริญญาตรีสาขาโลจีสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล
3 หัวหน้างานปฏิบัติการสินค้าทั่วไป 1 ปริญญาตรีสาขาโลจีสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล
4 พนักงานปฏิบัติการส่วนปฏิบัติการเวชภันฑ์ 1 ม.ปลายหรือเทียบเท่า
5 หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ 1 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่น
6 หัวหน้าส่วนการเงิน 1 ปริญญาตรีสาขาการเงินหรือสาขาอื่น
7 หัวหน้างานตลาด 1 ปริญญาตรีสาขาการตลาดเกรด 2.75+
8 หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ 1 ปริญญาบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ เกรด 2.75+
9 หัวหน้าฝ่ายขาย ฝายงบประมาณ บัญชีและการเงิน 1 ปริญญาทางด้านทางด้านบัญชีหรือการเงิน หรือทางด้านบริหารธุรกิจ
10 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย งบประมาณ บัญชีและการเงิน 1 ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
11 หัวหน้าส่วนการตลาด 1 ปริญญาตรีทางด้านการตลาด
12 หัวหน้าจัดระบบบริการ 1 ปริญญาตรีวิศวกรรมโลจีสติกส์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหาคนร 10210 โทร 028313704
เปิดรับสมัครวันที่ : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 สิงหาคม 2558

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ

สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 18 - 28 สิงหาคม 2558


สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 18 - 28 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการพัสดุ
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจากอนุปริญญาหรือประาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

2 นักจิตวิทยาคลินิก
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยาคลินิก

3 นักวิชาการสถิติ
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ
ด้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจากอนุปริญญาหรือประาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 - 28 สิงหาคม 2558

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ