วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2558

รับ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2558

รับ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2558

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสัมคร : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 4 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ