วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว บรรจุครั้งแรกจำนวน 26 อัตรา เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558

กรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว บรรจุครั้งแรกจำนวน 26 อัตรา เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558

กรมการบินพลเรือน
ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ
ปฏิบัติงานที่สำนักบริหารกลาง
ท่าอากาศยานลำปาง
ท่าอากาศยานขอนแก่น
ท่าอากาศยานน่านนคร
ท่าอากาศยานสกลนคร
ท่าอากาศยานนครพนม
ท่าอากาศยานระนอง
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ท่าอากาศยานปาย
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข ารับราชการเป็นลูกจ างชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
# สังกัด ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก อัตราเงินเดือน เงินการครองชีพชั่วคราว
1 สำนักบริหารส่วนกลาง - บุคลากร

- ช่างซ่อมบริภัณฑ์

- พนักงานธุรการ

- พนักงานขับรถยนต์
2

1

2

2
15,000

11,500

11,500

9,400
--

600
2 ท่าอากาศยานลำปาง ยาม 1 8,690 1,310
3 ท่าอากาศยานขอนแก่น - เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์

- นายช่างไฟฟ้า
1

1
15,000

11,500
-

-
4 ท่าอากาศยานน่านนคร - ช่างซ่อมบริภัณฑ์

- พนักงานขับรถยนต์
1

1
11,500

9,400
-

600
5 ท่าอากาศยานสกลนคร เจ้าหน าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 1 11,500 -
6 ท่าอากาศยานนครพนม พนักงานธุรการ 1 11,500 -
7 ท่าอากาศยานระนอง - เจ้ าหน าที่กู ภัยและดับเพลิง

- พนักงานธุรการ
2

1
11,500

11,500
-

-
8 ท่าอากาศยานพิษณุโลก - นักวิชาการขนส่ง

- เจ้ าหน าที่กู ภัยและดับเพลิง
1

1
15,000

11,500
-

-
9 ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน - นักวิชาการขนส่ง

- เจ าหน าที่ประชาสัมพันธ์
1

1
15,000

15,000
-

-
10 ท่าอากาศยานปาย เจ้าหน้ าที่กู ภัยและดับเพลิง 2 11,500 -
11 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด - เจ้าหน้าที่กู ภัยและดับเพลิง

- เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
2

1
11,500

11,500
-

-

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตามรายละเอียดของตําแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท ายประกาศนี้

วิธีสมัคร : สมัครทาง Website http://job.aviation.go.th/
เปิดรับสมัคร 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ