วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 สิงหาคม 2558สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
จำนวนที่รับ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท
คุณสมบัติ
อายุ 18 - 40 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาการศึกษาพิเศษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วิธีสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริทร์ เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
วันที่เปิดรับสมัคร : 24 - 28 สิงหาคม 2558

ที่มาและรายละเอียดเิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ