วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ รับสมัครพนักงานจำนวน 144 อัตรา เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
โทร. 02 - 242-4000
แฟกซ์ 02 - 242-1740
เวลางาน 08:30 - 16:30
ที่อยู่ 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
โทร. 02 - 242-4000
แฟกซ์ 02 - 242-1740
เวลางาน 08:30 - 16:30
ที่อยู่ 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
โทร. 02 - 659-2000
แฟกซ์ 02 - 669 4261, 669 - 5456
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 1003 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร. 02 - 636 - 9600-2
แฟกซ์ 02 - 669- 4261 , 669 -5456
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 83 ถ.อำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300


บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำกัด
โทร. 02 - 2424000
แฟกซ์ 02 - 2424107
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
โทร. 043 - 346-556-80
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 333 หมู่ 19 ถ.208 (ขอนแก่น-มหาสารคาม) ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
โทร. 02 - 598-2060-95
แฟกซ์ 02 - 581-5221
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 2 หมู่ 9 ซ.ใจเอื้อ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000


บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด
โทร. 036 - 599526-30 , 036-598196-8
แฟกซ์ -
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 196 หมู่ 5 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120


บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
โทร. 053 - 321-959, 420-639-41 , 420-6400-1
แฟกซ์ 053 - 321-960 , 963-090
เวลางาน 08.30 - 16.30
ที่อยู่ 33/1 หมู่ 5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140


บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด
โทร. 077 - 254-072-3 , 254-079
แฟกซ์ 077 - 254-072
เวลางาน 08.30 - 16:30
ที่อยู่ 139 หมู่ 5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130


บริษัท สิงห์ เบเวอเรซ จำกัด
โทร. 034 - 245600
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
โทร. 02 - 6935100
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. MIS & BI Analyst    31 ธันวาคม 2557 1
   2. Software Specialist (Basis Administrator)    31 ธันวาคม 2557 1
   3. Software Specialist (ABAP Programmer)    31 ธันวาคม 2557 1
   4. ช่างเครื่องกล (วุฒิ ปวส.)    31 ธันวาคม 2557 2
   5. เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาด    31 ธันวาคม 2557 1
   6. ผู้จัดการแผนกพัฒนาตลาด    31 ธันวาคม 2557 1
   7. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    31 ธันวาคม 2557 1
   8. MIS & BI Developer    31 ธันวาคม 2557 1
   9. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    31 ธันวาคม 2557 1
   10. IT Support    31 ธันวาคม 2557 1
   11. เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1
   12. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ    31 ธันวาคม 2557 1
   13. ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.)    31 ธันวาคม 2557 4
   14. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 ธันวาคม 2557 3
   15. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล    31 มกราคม 2558 1
   16. ผู้จัดการส่งเสริม Innovation & Modernization    31 มกราคม 2558 1
   17. วิศวกรควบคุม    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้บริหารเขตขาย(บข.)    31 ธันวาคม 2557 2
   3. หัวหน้าหน่วยวางแผนและพัฒนาการขาย    31 ธันวาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 2
   7. ผู้บริหารงานธุรการ    31 ธันวาคม 2557 1
   8. ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ ARM    31 ธันวาคม 2557 1
   9. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์    31 มกราคม 2558 6
   10. เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เบียร์สด    31 ธันวาคม 2557 1
   11. เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง)    31 ธันวาคม 2557 2
   12. ผู้จัดการแผนกพัฒนาช่องทางขายส่ง    31 ธันวาคม 2557 1
   13. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1
   14. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1
   15. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมประชาสัมพันธ์    31 มกราคม 2558 2
   16. ผู้จัดการสาขา    31 มกราคม 2558 1
   17. Merchandiser Manager    31 มกราคม 2558 1
   18. Key Account Manager/Supervisor / Executive    31 มกราคม 2558 3
   19. Regional Key Account Officer    28 กุมภาพันธ์ 2558 10
   20. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด    31 พฤษภาคม 2558 1
   21. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ    30 เมษายน 2558 1
   22. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ    30 เมษายน 2558 1
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชีอาวุโส    31 มกราคม 2558 1
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบำบัดน้ำทิ้ง    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้จัดการแผนกซ่อมไฟฟ้า (จ.ขอนแก่น)    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2557 30
   2. เจ้าหน้าที่บัญชี    31 ธันวาคม 2557 2
   3. พนักงานขายเครดิตประจำจังหวัด    31 ธันวาคม 2557 3
   4. หัวหน้าหน่วยพัฒนาและบริหารช่องทาง    31 ธันวาคม 2557 1
   5. Trade Marketing Supervisor/Officer    31 มกราคม 2558 2
   6. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    31 มกราคม 2558 1
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกธุรการ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้จัดการแผนก Water Resource    31 ธันวาคม 2557 1
   3.  เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.นครปฐม)    31 ธันวาคม 2557 1
   4. ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน    31 ธันวาคม 2557 1
   5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จ.นครปฐม)    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Creative TV Program    31 มกราคม 2558 1
   2. Producer TV Program    31 มกราคม 2558 1
   3. Coordinator TV Program    31 มกราคม 2558 1
บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)    31 มกราคม 2558 1
บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน (พระราม 3)    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. วิศวกรเครื่องกล (จ.มหาสารคาม)    31 ธันวาคม 2557 1
บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. วิศวกรไฟฟ้า(จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   3. วิศวกรเครื่องกล (จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1


รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มาของตำแหน่งงานสามารถดูได้ที่
http://recruit.boonrawd.co.th/job_list.php
https://www.facebook.com/mejobthai