วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนมนตรีศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครครูผู้สอน หลายอัตรา

1.  ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
2.  ครูภาษาจีน  (คนไทย) 1 อัตรา
3.  ครูภาษาไทย 2   อัตรา
4.  ครูสังคม 1   อัตรา
5.  ครูปฐมวัย 1   อัตรา

สวัสดิการ  :
-  การศึกษาต่อ
-  ประกันอุบัติเหตุ
-  กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
และนอกจากสวัสดิการดังกล่าว แล้วทางโรงเรียนยังมีโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูต่อไป อาทิ เช่น  ส่งเสริมบุคลากรในการอบรม,  ทัศนศึกษาครูทั้งในและต่างประเทศ, มอบทองแก่ครูและอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเกี่ยวข้อง
2.  มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการศึกษา
3.  เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4.  มีทักษะ ความรู้ในสาขาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
งานบุคคล :  โรงเรียนมนตรีศึกษา  632   ถนนอุปราช  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
(ติดตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำพอง)  โทร. 0-4347-3145  โทรสาร 0-4347-3237  
อีเมล:  montrisuksa.kk4@gmail.com  Fb: โรงเรียนมนตรีศึกษา

วิธีการสมัครงาน:  สนใจสมัครงานด้วยตัวเอง หรือส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และหลักฐานการศึกษา (Transcript) หรือใบรับรอง พร้อมรูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่านที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทยมาที่
632   ถนนอุปราช  ตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40310