วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ภูเก็ตแฟนตาซี เปิดรับสมัครบุคลากร ในตำแหน่ง Interior Designer (ด่วน)

ภูเก็ตแฟนตาซี เปิดรับสมัครบุคลากร ในตำแหน่ง Interior Designer (ด่วน)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา ส่งประวัติส่วนตัว และผลงาน (Portfolio)
มาที่ อีเมล: hr@phuket-fantasea.com
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=559084707589683&substory_index=0&id=457442584420563

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2 มี.ค. 2559


เอกสารประกอบ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 10 มี.ค. 2559รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งสัตวแพทย์ (ปฏิบัติงานด้านม้า) สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559

ที่มา http://vet.ku.ac.th/vetthai/index.php/2012-05-23-05-01-06/2012-05-26-06-10-24/1355-01-02-2559

รับสมัครลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2559สวนสัตว์อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน จำนวน 4 อัตรา รับสมัคร 2-16 ก.พ. 2559

สัตวแพทย์ 2 อัตรา
ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา
รักษาความปลอดภัย 1 อัตราเอกสารประกอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาโท-เอก ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารประกอบ 1


เอกสารประกอบ 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2559


เอกสารประกอบ

โรงเรียนนาอินวิทยาคม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2559
ที่มา http://xn--42c1bfa6be7a9b4bfrc.com/news_show.php?id=113
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-16 กุมภาพันธ์ 2559


เอกสารประกอบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2559โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตัั้งแต่วันที่ 8- 17 กุมภาพันธ์ 2559


เอกสารประกอบ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-29 กุมภาพันธ์ 2559


เอกสารแนบ

สพม.เขต 38 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ประจำปี 2559 จำนวน 16 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559

ภาษาไทย 2 อัตรา
คณิตศาสตร์ 3 อัตรา
สังคมศึกษา 5 อัตรา
อังกฤษ 1 อัตรา
เกษตร 1 อัตรา
คหกรรม 1 อัตรา
เทคโนโลยีการศึกษา 1 อัตรา
พละ 1 อัตรา
เคมี 1 อัตรา


สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 เลขที่ 138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารประกอบ

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559


จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559อ่านประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา
นางกรรณิการ์ ชอินทรวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2559 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตึกอัยการ ชั้น 2 ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 077 – 288652

ข้อมูลข่าวและที่มา

กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมยุทธการทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศรับสมัคร

กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 15 อัตรา วุฒิปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวส. ตั้งแต่วันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2559โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 ตำแหน่ง http://www.sdtc.go.th/paper/839


มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี-โท เปิดรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559

คุณสมบัติ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วันละ 350.- บาท 
จำนวน 1 อัตรา 
 - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา 
- มีความสามารถในการเขียนโครงการ ดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น 
- มีความสามารถในการจัดประชุม การเขียนวาระการประชุมและสรุปผลการประชุม 
- มีความคิดสร้างสรรค์มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้มีจิตใจในการ ให้บริการ (Service Mind) 
 - มีความสามรถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Microsoft Word, Excel, Power Point, และสามารถใช้ Internet ได้ 
 - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด - มีความสามรถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Microsoft Word, Excel, Power Point, และสามารถใช้ Internet ได้ 
- ผู้มีประสบการณ์ในงานด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา หรือเป็นนักกิจกรรมนิสิต นักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- ปฏิบัติงานได้ทั้งงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
1. สำเนาหลักฐานการศึกษาซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือ สถาบันพร้อมฉบับจริง 
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล) 
5. สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) 

ประกาศรับสมัครพนักงานรายวัน! สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037-395451-5 ต่อ 60224 และ 02-649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือประกาศ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มศว อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559


ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 7-11 มีนาคม 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอบจ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2559


ประกาศ

สพป.สกลนคร เขต 3 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารประกาศ

สำนักงาน กปร.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา) ระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารประกาศ

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-16 กุมภาพันธ์ 2559โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3-16 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศ รพ.อุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รายเดือน สังกัด รพ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์

สพม.เขต 21 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ประจำปี 2559 จำนวน 36 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯรับราชการเป็นข้าราชการครูฯกรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ ครั้งที่1ปีพ.ศ.2559

ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน องค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับสมัครพนักงานขับรถ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

ตำแหน่งพนักงานขับรถ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร.038-320200 ต่อ 1171

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
2.สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตชนิดที่ 2 ขึ้นไป ออกโดยกรมการขนส่งทางบก
5.สามารถทำงานนอกเวลา และอยู่เวรได้
6.ถ้ามีประสบกาณณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด

หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด. 48 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและใบอนุญาตชนิดที่ 2 ขึ้นไป ออกโดยกรมการขนส่งทางบก จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส(ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับสมัครพนักงานห้องเก็บศพ ฝ่ายพยาธิวิทยากายวิภาค ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ตำแหน่งพนักงานห้องเก็บศพ ฝ่ายพยาธิวิทยากายวิภาค
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร.038-320200 ต่อ 1171

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-35 ปี (ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
2.สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word,Excel,Power Point สามารถใช้ระบบ Internet และ Intranet ได้ดี
4.มีความรู้ความสามารถในงานทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีใได้
6.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด

หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด. 48 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส(ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับสมัครเภสัชกร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559

เภสัชกร 3-6 ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559
สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร.038-320200 ต่อ 1171

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-30 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
2.สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หรือบริวาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3.ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานโรงพยาบาลชุมชน จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
4.มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือสอบผ่านเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
5.มีใจรักการบริการผู้ป่วย มีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อการทำงานหนักได้
6.มีบุคลิกภาพและมนุษสัมพันธ์ดี
7.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
8.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด

หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด. 48 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส(ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 150 บาท

http://www.somdej.or.th/index.php/2015-10-05-06-39-50/141-3-6

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์2559 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2559เอกสารแนบ

โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2559


ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ

สพป.สกลนคร เขต 1 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 จำนวน 15 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 -21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ          ดาวน์โหลดรายละเอียด ที่นี่

สพป.สกลนคร เขต 2 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี 2559 จำนวน 12 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559

สพป.สกลนคร เขต 2 รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษประกาศ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ๑ อัตรา

ประกาศ


โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2559


รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
>>>>ดาวโหลดเอกสาร<<<<