วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น รับสมัครพนักงาน รับเยอะ 10 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปริญญาตรี
โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น รับสมัครพนักงาน รับเยอะ 10 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปริญญาตรี

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ไม่จำกัดเพศ
อายุ : 20-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาภาษาต่างประเทศ,โรงแรม
คุณสมบัติอื่นๆ : สูง160ซม.ขึ้นไป,สื่อสารภาษาต่างประเทศได้,มนุษยสัมพันธ์ดี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

2. ตำแหน่ง : พนักงานยกกระเป๋า
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : 20-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี,หน้าตาดี,สูง 160ซม.ขึ้นไป
เงินเดือน : 9,000+

3. ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : 25-40 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6
คุณสมบัติอื่นๆ : มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

4. ตำแหน่ง : พนักงานเสิร์ฟ(อาบ-นวด,ห้องอาหาร,จัดเลี้ยง)
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : 20-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6
คุณสมบัติอื่นๆ : มีใจรักในงานบริการ,มีความอดทนในการทำงาน
เงินเดือน : 9,000+

5. ตำแหน่ง : พนักงานบาร์น้ำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : 20-35ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6
คุณสมบัติอื่นๆ : มีใจรักในงานบริการ,มีความอดทนในการทำงาน
เงินเดือน : 9,200.-

6. ตำแหน่ง : รีเซฟชั่น(อาบ-นวด)
จำนวน : 3
เพศ : ชาย
อายุ : 25-45ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6
คุณสมบัติอื่นๆ : มีประสบการณ์ในงานบริการ,มีภาวะผู้นำ
เงินเดือน :ตามโครงสร้าง

7. ตำแหน่ง : ร.ป.ภ.
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย
อายุ : 22-45 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.3
คุณสมบัติอื่นๆ : มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน,ทำงานเป็นกะได้
เงินเดือน : 11,000

8. ตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
อายุ : 20-30 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6
คุณสมบัติอื่นๆ : น้ำเสียงไพเราะ,มีวาทะศิลป์ในการเจรจา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

9. ตำแหน่ง : แคชเชียร์
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
อายุ : 20-35ปี
วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ : มีความซื่อสัตย์ รอบคอบในการทำงาน
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

10. ตำแหน่ง : แม่บ้าน(รูมเหมด,ทำความสะอาด)
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : หญิง
อายุ : 20-45 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.3
คุณสมบัติอื่นๆ : มีความละเอียดในการทำงาน
เงินเดือน : 9,000

วิธีสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คุณพิศมัย 081-0603773 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 250-252 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัด ขอนแก่น โทรศัพท์ :: 043-320320 ต่อ 2177,2172 Website : http://www.kosahotel.com