วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 และปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 4-12 ธันวาคม 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี การเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

2 ตำแหน่ง: พนักงานเหรียญกษาปณ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:
ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น (ศูนย์บริการจัดการเหรียญกษาปณ์) ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ