วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บริษัท ชิตทรงสวัสดิ์ ออโต้ เซลส์ จำกัด (ค๊อกพิทชิตทรงสวัสดิ์) ร้อยเอ็ด รับสมัคร พนักงานช่างทั่วไป ด่วน....
บริษัท ชิตทรงสวัสดิ์ ออโต้ เซลส์ จำกัด (ค๊อกพิทชิตทรงสวัสดิ์) ร้อยเอ็ด รับสมัคร พนักงานช่างทั่วไป ด่วน....