วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ธนาคารกสิกรไทย รับสมัคร ชาย หรือ หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ รับทั่วประเทศ ตำแหน่งผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ ปิดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2557
รับทั่วประเทศ ตำแหน่งผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย รับสมัคร ชาย หรือ หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ปิดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2557

ธนาคารกสิกรไทย กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย และเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นองค์กรแห่งการสร้างผู้นำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2554 จากการจัดอันดับโดย Aon Hewitt ร่วมกับนิตยสาร Fortune และ The RBL Group ธนาคารกสิกรไทยขอเสนอโอกาสแห่งความก้าวหน้าที่ไม่เหมือนใครหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ มุ่งมั่น รักการทำงานเป็นทีม และชอบการคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งหมดคือ คุณสมบัติที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพไปพร้อมกับเรา อย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีเช่นนี้ผ่านไป มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงกับธนาคารกสิกรไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ (Relationship Manager) (ทั่วประเทศ)
Job Descriptions / ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ธุรกิจของธนาคาร โดยการบริหารความสัมพันธ์ การให้บริการ ให้คำแนะนำ รายงานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการขอสินเชื่อ พร้อมทั้งกำหนดโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนการให้บริการในผลิตภัณฑ์ต่างๆกับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
Qualifications / คุณสมบัติ

· ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
· มีประสบการณ์งานธนาคารมากกว่า 2 ปี ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ หรือบรรษัท
· มีความรู้ด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรม เครื่องมือทางการเงิน การวิเคราะห์สินเชื่อและธุรกิจ
· มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ และมีทักษะเป็นเลิศในการสื่อความและการติดต่อกับผู้อื่น

หมายเหตุ : หากคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จะได้รับการติดต่อกลับเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
ส่งใบสมัครได้ที่ nantinee.a@kasikornbank.com หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-4706862 หรือ 02-4706851