วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 44 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 รวม 44 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.personal.cmru.ac.th/UserFiles/File/rubsamuk3_13-1157.pdf