วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โรงเรียนละลมวิทยารับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา เปิดรับสมัคร 20 -26 พฤศจิกายน 2557
ด้วยโรงเรียนละลมวิทยา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนละลมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 20 -26 พฤศจิกายน 2557 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mskyt28.info/upload/ad55507382b290c4c6b6a858256a6ac7.pdf