วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (P.TECH) รับสมัครครูแผนกวิชาช่างกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
ชื่อสถานประกอบการ :: วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
สินค้า/บริการ :

ที่ตั้ง ::123 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์:: 40000

โทรศัพท์:: 0432377463

แฟกซ์:: 043239004

Website : http://www.tkk.ac.th

Email :: ptech_kk@hotmail.com

ติดต่อ: อาจารย์นิชาภา โกจารย์ศรี โทร 081 669 9804

ตำแหน่ง : ครูช่างกลโรงงาน
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 23-30 ปี
วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขา : เครื่องกล , เครื่องมือกล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : จบวิศวกรรม/ครุศาสตร์ ทางด้านอุตสาหการ ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามตกลง
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ครูสอนช่างกลโรงงาน