วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 42 อัตรา 20 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 42 อัตรา
(ตามประกาศรับสมัครครั้งที่  11/2557 ลงวันที่   20  พฤศจิกายน   2557)

รับสมัครตั้งแต่วันที่  20  พฤศจิกายน - 9  ธันวาคม  2557 (รับสมัครทุกวัน (จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น)   ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อัตราเงินเดือน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท 24,600.-บาท
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 30,000 บาท
และหากมีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ. หรือ ศ.) ได้ค่าตอบแทนเช่นเดียวกับข้าราชการ

Download ใบสมัคร