วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 8 - 14 ตุลาคม 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 8 - 14 ตุลาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1.สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล กอลกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสมัคร 100 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635482745552946971.pdf