วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร 200 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัครและสัภาษณ์ทันที วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 นี้
รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร 200 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัครและสัภาษณ์ทันที วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 นี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
-เพศชายสุง 165 ซม.ขึ้นไป และพ้นการเกณ์ทหาร
-เพศหญิง 160 ซม. ขึ้นไป
-มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

ลงทะเบียนสมัครงานกับ BMCL

การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website BMCL ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2354-2000 ต่อ 3101-6
หรือดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.bangkokmetro.co.th ( ร่วมงานกับบีเอ็มซีแอล )
https://www.facebook.com/mejobthai

TOT รับสมัครงาน รับเยอะ 72 อัตรา ทำงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร Online สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2558

TOT รับสมัครงาน เปิดรับสมัคร Online สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 งาน Superviser(Call Center)
จำนวน 3 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี บริหารการเงิน การธนาคาร การคลัง การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

2 งานโยธาและการกำลัง
จำนวน 2 อัตรา
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา(ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)

3 งานการกำลังและเครื่องปรับอากาศ (ป.ตรี)
จำนวน 43 อัตรา
ปริญญาตรีทางวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ

4 งานพัฒนาและออกแบบโครงข่าย
ปริญญาตรี ทางวิทยาศษสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์

5 งานปฏิบัติการโครงข่าย
สามารถปฏิบัติงานประจำภูมิภาค

6 งานการกำลังและเครื่องปรับอากาศ (ปวส.)
จำนวน 14 อัตรา
ปวส สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์
สามารถปฏิบัติงานประจำภูมิภาค

7 งานดูแล Computer Hardware
จำนวน 3 อัตรา
ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
ยกเว้น สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือสาขาที่เรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีความหมายอย่างเดียวกันถือว่าไม่ใช่วุฒิ/สาขาที่ประกาศ

8 งานบัญชีและการเงิน
จำนวน 2 อัตรา
ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี บริหารการเงิน การคลัง การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์

9 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี บริหารการเงิน การเงิน การคลัง การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารงานบุคคล การตลาด การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ รัฐศาสตร์(สาขาบริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

10 งานวิเคราะห์นโยบายและ/งานบริหารความเสี่ยง
จำนวน 2 อัตรา
ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี บริหารการเงิน การเงิน การคลัง การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าประเทศ)

11 งานพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล(Programer Database)
จำนวน 4 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ยกเว้นสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือสาขาที่เรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีความหมายอย่างเดียวกันถือว่าไม่ใช่วุฒิ/สาขาที่ประกาศ

วิธีสมัคร
สมัคร Online ทาง www.tot.co.th > สมัครงาน ทีโอที
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับสมัครพนักงาน จำนวน 28 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2558
เปิดรอบ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับสมัครพนักงาน จำนวน 28 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา
ปฏิบัติหน้าที่มิสเตอร์ประปา
จำนวน 28 อัตรา
เงินเดือน 14,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ อายุไม่เกิน 35 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เลขที่ 52 หมู่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมทางหลวงชนบท เรื่อง สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป‏ จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2558
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป‏

1 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จำนวน 5 อัตรา
- สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดแขวงทางหลวงชนบทแพร่ จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดแขวงทางหลวงชนบทลำปาง จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดแขวงทางหลวงชนบทลำพูน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ปวท สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่น ๆที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับอนุญาตขับรถตามกฏหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ
2 มีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป โดยรายระเอียดใน File แนบ
เงินเดือน ตามคุณสมบัติข้อ 1 จำนวน 13,010 บาท
เงินเดือน ตามคุณสมบัติข้อ 1 จำนวน 11,850 บาท

2 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ปวส ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่น ๆที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับอนุญาตขับรถตามกฏหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ
2 มีประสบการณ์ 9 ปี ขึ้นไป โดยรายระเอียดใน File แนบ
เงินเดือน ตามคุณสมบัติข้อ 1 จำนวน 13,800 บาท
เงินเดือน ตามคุณสมบัติข้อ 1 จำนวน 12,410 บาท (ปรับขึ้นได้ ตามประสบการณ์)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่
1 ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ เลขที่ 264 หมู่ 2 ตำบลบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 05383-5010-11 ต่อ 102
2 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เลขที่ 118/4 หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จ.แพร่
3 แขวงทางหลวงชนบทแพร่ เลขที่ 145 หมู่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดอพร่
4 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน เลขที่ 175 หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
5 แขวงทางหลวงชนบทลำปาง เลขที่ 669 หมุ่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
6 แขวงทางหลวงชนบทลำพูน เลขที่117 หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 อุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการจำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 10 ก.ค. 58
สทช.ที่ ๑๕ (อุดรธานี) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จำนวน 2 อัตรา
- สังกัดแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 อัตรา
- สังกัดแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี และเงื่อนไขอื่น ๆ อ่านใน File แนบนะครับ
เงินเดือน คุณสมบัติข้อ 1 ได้ 13,010 บาท
เงินเดือน คุณสมบัติข้อ 2 ได้ 11,850 บาท


2 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
จำนวน 3 อัตรา
- สังกัดแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 อัตรา
- สังกัดแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 1 อัตรา
- สังกัดแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ปวส สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 9 ปี และเงื่อนไขอื่น ๆ อ่านใน File แนบนะครับ
เงินเดือน คุณสมบัติข้อ 1 ได้ 13,800 บาท
เงินเดือน คุณสมบัติข้อ 2 ได้ 12,410 บาท (ปรับขึ้นได้)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลงชนบทที่ 15 อุดรธานี เลขที่ 311 ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 04229 5533 ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับครูผู้สอน รับ วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558
รับ วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับครูผู้สอน เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่ง ครูผู้สอน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา (ทุกสาขาวิชา)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 132 หมู่ที่ 3 บ้านนาสีพุฒ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075379815 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรุงศรี ออโต้ เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งานทันที ตำแหน่งงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ (Collection) ในวันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2558
"Krungsri Auto Career Day" กรุงศรี ออโต้ เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งานทันที ตำแหน่งงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ (Collection) ในวันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2558 เวลา 9:00-16:00 น. ณ อาคารบางนาทาวเวอร์ B ชั้น 14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 (ใกล้กับโรงพยาบาลปิยะมินทร์ ฝั่งเดียวกันกับ Mega บางนา)
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ:
1. เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมบริหารตัวแทนติดตามสินเชื่อภายนอก (Collection Representative Controller)
3. เจ้าหน้าที่ติดตามภาคสนามค่างวดรถจักรยานยนต์ (Field Collector)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
• มีทักษะสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• สามารถทำงานล่วงเวลา/วันหยุด ได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ (Ms.Word/Excel)

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
กลุ่มงานสรรหาและว่าจ้างบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ 87/2 อาคารซี อาร์ ซี ทาวเวอร์ ชั้น 30 ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี เขตปทุมวั กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0 2705 8126-9 (สำนักงานวิทยุ), 0 2787 0450 (สำนักงานบางนา)
E-mail: hr.krungsriauto@krungsri.com http://www.krungsriauto.com

https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา วุฒิ ปวท,ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา วุฒิ ปวท,ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ปวท 11,280 บาท
เงินเดือน ปวส 13,800 บาท
ปวท ทางช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
ปวส ช่างไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2 นายช่างเทคนิค (กาอสร้าง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปวส ก่อสร้าง โยธา

3 นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรีทางบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่งดังกล่าว

4 ผู้ช่วยทันตแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
ปริกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมปลายสายสามัญ

5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน จบ ม.3 ขึ้นไป
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลสระบุรี 18 ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 58
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 58

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.นครราชสีมา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สสจ.นครราชสีมา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ

2 นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการบริหารธุรกิจ

3 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวสทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

https://www.facebook.com/mejobthai

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ก.ค. 58
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ หรือวิชาสื่อสารมวลชน

2 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาชุมชนเมือง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 1 กรกฏาคม 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการ ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ. สกลนคร รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเปิดรับสมัครบุคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ 3 อัตราดังนี้
1. นักทรัพยากรบุคคล
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000
วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา

2. นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000
ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศษสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก วิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สังสมสงเคราะห์ สังคมศษสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยกต์ เทคโนโยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาหรือสุขศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศษสตร์การกีฬา วิทยาศาตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด แพทย์แผนจีน สาขาใดสาขาหนึ่งดังกล่าว หรือ
ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศษสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก วิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สังสมสงเคราะห์ สังคมศษสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยกต์ เทคโนโยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาหรือสุขศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศษสตร์การกีฬา วิทยาศาตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด แพทย์แผนจีน สาขาใดสาขาหนึ่งดังกล่าว หรือ

3. นักวิชาการพัสดุ
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี วิชาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง สาขาใดสาขาหนึ่งดังกล่าว หรือ
ปริญญาโท วิชาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง สาขาใดสาขาหนึ่งดังกล่าว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฏาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

รับสมัครช่างทำเล็บด่วน ทำงานที่ทองหล่อซอย8 สนใจติดต่อโดยตรง 0864540471

รับสมัครช่างทำเล็บมือ/เท้า
ไม่จำกัดอายุ/วุฒิการศึกษา
มีใจรักงานบริการ
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงานที่ทองหล่อซอย8
สนใจติดต่อโดยตรง 0864540471
รับสมัครจำนวนมาก
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
โดยคุณสมบัติเฉพาะมีดังนี้
- เพศชาย สัญชาติไทย
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ งานบริหารบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-4320-9999 ต่อ 63219

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ปวส,ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2558
ประกาศจังหวัดสงขลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาตรีเดือนละ 18,000 บาท
ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้รับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง
จิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัย
ชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือ
หลายทางดังกล่าวข้างต้น

2 ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 อัตรา
ปริญญาตรีเดือนละ 19,500 บาท
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้รับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ (ซึ่งได้
ศึกษาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ)

3 ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาตรีเดือนละ 18,000 บาท
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ซึ่งได้ศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4 ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาตรีเดือนละ 18,000 บาท
ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้รับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชา

5 ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาตรีเดือนละ 18,000 บาท
ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้รับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจหรือทางการบัญชีทาง
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิคส์เทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น

6 ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาตรีเดือนละ 18,000 บาท
ตําแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้รับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชา

7 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน ปริญญาตรีเดือนละ 13,800 บาท
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชา

วัน เวลาและสถานที่ รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ชั้น 5) 161/1 ถนนรามวิถี ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0 7431 2863 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รับสมัคร Japanese Interpreter
บริษัท พานาโซนิค
ข้อมูลบริษัท: http://www.panasonic.com/th/
Facebook Fanpage: www.facebook.com/PanasonicTHcareer
รับสมัครงานประจำพื้นที่ขอนแก่น (อำเภอน้ำพอง)

Japanese Interpreter
Position: Japanese Interpreter
Level: Staff
Work Location: KhonKaen (Amphur Namphong)
Qualifications:
• Female, age 22-28 years old
• Bachelor's degree in Arts or any related field with Japanese major
• At least 0-1 year experience in Japanese translation or interpretation
• Fresh graduates are welcome
• Good command of English and Japanese (N3 up)
• Be able to work at KhonKaen
• ** Interview in Japanese language **
Job description:
• Translation documents from Thai <-> Japanese
• Japanese-Thai interpretation and communication with the employees
• Support Japanese management and responsibilities as assigned

สามารถดูตำแหน่งที่เปิดรับทั้งหมดได้ที่นี่เลยครับ http://goo.gl/LoJADX
สนใจสมัครงานส่ง Resume มาได้ที่ recruitment@th.panasonic.com
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-649-0888 ต่อ 771 คุณกิตติพงษ์
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,400 บาท เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. ถึง 7 ก.ค. 58
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,400 บาท เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. ถึง 7 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
บุคลากร
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางสังคมศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1 สมัครด้วยตนเอง เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. ถึง 7 ก.ค. 58 ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เลขที่ 167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

2 ส่งทางไปรษณีย์ เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. ถึง 3 ก.ค. 58
กรุณานำส่ง
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการจัดตั้งกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เลขที่ 167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 (ส่งเอกสารสมัครงานในตำแหน่ง........................)

Download ใบสมัครและประกาศได้ที่นี่
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 25,310 บาท + 5,000(ค่าภาษาหรือคอมพิวเตอร์) เปิดรับสมัคร 26 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2558
วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 25,310 บาท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 26 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
อัตราเงินเดือน : 25310 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ถ้ามี ประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการบริหารงานเด้านธุรกิจฝึกอบรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word Excel PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะและเทคนิคการนำเสนองาน
- บุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- ปฺฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์

วิธีสมัคร
สมัคร Online กรอกใบสมัครที่นี่
ขั้นตอนการสมัคร อ่านที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 - 7 ก.ค. 58
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 - 7 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

2 ตำแหน่ง : พนักงานแปลภาษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

3 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์และพนักงานแปลภาษา สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวนการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชมังคลาภิเษก ชั้น 9 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ

ตำแหน่งตำแหน่ง : ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา สมัครได้ที่ สำนักงานการศึกษาธิการภาค 3 บริเวณอนุสาวรีย์เทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รับสัมครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประจำปี 2558 ตำแหน่ง นายช่างโยธา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. ถึง 3 ก.ค. 58 ในวันเวลาราชการ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รับสัมครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประจำปี 2558 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส สาขาก่อสร้าง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เลขที่ 51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. ถึง 3 ก.ค. 58 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร พนักงานธุรการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัคร 24 มิ.ย. ถึง 10 ก.ค. 58
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร พนักงานธุรการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัคร 24 มิ.ย. ถึง 10 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี เลขานุการ การจัดการ การขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีสมัคร
สมัครทาง Website http://personweb.kku.ac.th/ เริ่มสมัคร: 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 ปิดรับสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม 2558
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

2 ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


3 ตําแหน่ง นักกิจกรรมบําบัด
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบําบัด
ทางกิจกรรมบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ชั้น 2 ตึกอํานวยการ) ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา วุฒิ ปวส ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 1 - 7 ก.ค. 58
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา วุฒิ ปวส ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 1 - 7 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

3 นายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส สาขาเครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โยธา ช่างอุปกรณ์การแพทย์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม อุปกรณ์การแพทย์

4 พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาชั้นหนึ่ง หรือการผดึงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ) โรงพยาบาลชัยภูมิ ถนนบรรณการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร 044 837100-3 ต่อ 1320 ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รับสมัคร ผู้ตรวจประเมิน สาขาเครื่องกล/ ไฟฟ้า/ อุตสาหการ
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่ ISO9001 (ระบบ QMS) ระบบ ISO 14001 (ระบบ EMS) และระบบการจัดการอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ และวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันสมทบสูงสุด 10%
- ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
- ค่าทำฟันปีละ 5,000 บาท
- ค่าออกกำลังกายปีละ 2,000 บาท

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
Human Resource Section
General Administration Department
Management System Certification Institute (Thailand)
Tel. (662) 6171727 Ext. 502, Fax. (662) 6171703
E-mail: Cattaleeya@masci.or.th

website www.masci.or.th
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวนมาก รับวุฒิ ม.6,ปวช.,ปวส.,ปวท.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท ไม่ต้องผ่านภาค ก. เปิดรับสมัคร 24 - 30 มิ.ย. 58
ไม่ต้องผ่านภาค ก. รับวุฒิ ม.6 ถึง ปริญญาโท กรมวิชาการเกษตรรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 24 - 30 มิ.ย. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง/ฝ่ายบริหาร)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส หรือ ปวท ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยการ

2 เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน (สงขลา)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 - 11,280
วุฒิ ปวช หรือ ม.6 ทางพาณิชยการ บัญชี เลขานุการ

3 เจ้าพนักงานการเกษตร (ฉะเชิงเทรา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,010-13,800 บาท
วุฒิ ปวส หรือ อนุปริญญา ปวท สาขาทางการเกษตร เทคโนโ,ยีทางการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการยาง

4 นักวิชาการเกษตร
จำนวน 7 อัตรา
- ฉะเชิงเทรา 3 อัตรา
- หนองคาย 2 อัตรา
- สงขลา 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรีทางการเกษตร พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวถาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิชาโนโลยีการผลิตพืช

5 นักวิทยาศาสตร์ (ป.ตรี)
จำนวน 3 อัตรา
- ส่วนกลาง 1 อัตรา
- ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
- หนองคาย 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์การอาหาร ฟิสิกส์ เคมี พฤกษศาสตร์ โรคพืช ชีววิทยา พิษวิทยา เภสัชศาสตร์ วิศวเคมี วิศวอุตสาหกรรม วิศวเครื่องกลออกแบบผลิตภันฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่มีประสบการทำงานมากกว่า 5 ปีในการผลิตยาง หรือ 2 ปีในห้องปฏิบัติการทดสอบยาง

6 นักวิทยาศาสตร์ (ป.โท)
จำนวน 2 อัตรา
- ส่วนกลาง
เงินเดือน 21,000 บาท
วุฒิ ปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์การอาหาร ฟิสิกส์ เคมี พฤกษศาสตร์ โรคพืช ชีววิทยา พิษวิทยา เภสัชศาสตร์ วิศวเคมี วิศวอุตสาหกรรม วิศวเครื่องกล

7 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 8 อัตรา
- ส่วนกลาง 3 อัตรา
- บุรีรัมย์ 2 อัตรา
- สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
- สงขลา 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

8 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
- บุรีรัมย์ 1 อัตรา
- สงขลา 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

9 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 3 อัตรา
- สงขลา 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป

10 เศรษฐกร
จำนวน 1 อัตรา
- สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาตร์เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ หน่วยอัตรากำลัง งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิ.ย. 58 ในวันเวลาราชการ
https://www.facebook.com/mejobthai

รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้(ชั่วคราว)ประจำโครงการBMIRและMIR วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,190 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2558
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการปริญญาตรี BMIRจำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,190 บาท
คุณสมบัติ วุฒิป.ตรีขึ้นไป, อายุไม่เกิน 30 ปี, มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2558

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการปริญญาโท MIRจำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,190 บาท
คุณสมบัติ วุฒิป.ตรีขึ้นไป, อายุไม่เกิน 35 ปี, มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2558

สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการที่ โครงการบริการสังคม สำนักเลขานุการคณะฯ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สามารถดูประกาศรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/doc/news/bmir_mir_job.pdf

สอบถามเพิ่มเติม 02-613-2339


https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
ด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ สนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการภาครัฐโดยมีเป้าหมายในการช่วยเติมเต็มและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ รวมถึงผิดชอบในการวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบ โครงสร้างสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน ภาครัฐในการนำประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่งดังนี้
สถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Architect)
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้เชี่ยวชาญเครือข่าย: Data Center
นักวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Researcher)
ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคลอาวุโส
ผู้จัดการส่วนจัดการความรู้และสารสนเทศ

สามารถส่ง RESUME มาได้ที่ watcharapong.srisaen@ega.or.th
ติดต่อคุณวัชรพงษ์ สีแสน
Tel: 02 612 6000 ต่อ 2207


https://www.facebook.com/mejobthai

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 -7 กรกฏาคม 2558
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 -7 กรกฏาคม 2558

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 -7 กรกฏาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครนักกายภาพบำบัด วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครนักกายภาพบำบัด วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน 2558 ถึง 3 กรกฏาคม 2558
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ไม่เสียค่าสมัคร) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการดังรายการต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ วุฒิ ป.ตรีทางสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือ วุฒิ ปริญญาที่เคยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหนังสือรับรอง
สถานที่รับสมัคร นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท 163/6 หมู่ 12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร 03626 6663

2 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วิฒิ ป.ตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ นิตมสร้างตนเองกระเสียว 69 หมู่ 3 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทร 03559 5575

3 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ วุฒิ ป.ตรีทางสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือ วุฒิ ปริญญาที่เคยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหนังสือรับรอง
สถานที่รับสมัคร นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล 3 หมู่ 12 ต.ทุ่งโพธื์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร 05573 6250

4 เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
วุฒิ ปวช ปวท ปวส ทุกสาขาวิชา
สมัครที่ นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 205 หมู่ 10 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร 042237100, 04223 7095

5 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ นิคมสร้างตนเองท้ายเมือง 1 หมู่ 11 ต.ทุ่งพร้าว อ.ท้ายเมือง จ.พังงา โทร 07648 3649,076484536

6 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ 99/11 หมู่ 5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพรชบูรณ์ โทร 05672 6627 - 8

7 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดราชบุรี 1/60 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 03232 8236 - 7

8 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ วุฒิ ป.ตรีทางสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือ วุฒิ ปริญญาที่เคยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหนังสือรับรอง
สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดราชบุรี 1/60 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 03232 8236 - 7

9 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา โทร 0544 9530 - 1

10 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทางสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือ วุฒิ ปริญญาที่เคยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหนังสือรับรอง
สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา โทร 0544 9530 - 1

11 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด(หลังเดิม) ชั้น 2 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัย อ.เมือง จ.อุทัย โทร 05652 0723

12 ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส ทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด(หลังเดิม) ชั้น 2 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัย อ.เมือง จ.อุทัย โทร 05652 0723

13 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ นิคมสร้างตนเองโคกโพธื์ 85 หมู่ 9 ต,โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทร 07332 1096

14 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทางสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือ วุฒิ ปริญญาที่เคยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหนังสือรับรอง
สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร 288 หมุ่ 1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทร 05586 8589

15 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทางสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือ วุฒิ ปริญญาที่เคยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหนังสือรับรอง
สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูล อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หมู่ 10 ต. บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร 05353 7338,053537707

16 ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส ทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูล อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หมู่ 10 ต. บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร 05353 7338,053537707

17 ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส ทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี 187/20 หมุ่ 3 ถ.สูง ต.ช่องสะแก จ.เพชรบุรี โทร 03240 0762

18 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส ทุกสาขา
สมัครได้ที่ นิคมสร้งตนเองห้วยหลวง หมู่ 1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทร 04225 1254

19 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน หมู่ 4 ต.ทับยายเซียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

20 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ นิคมสร้างตนเอง 130 หมุ่ 3 ถ.ชยางกูร ต,นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทร 042681077,04263 8447

21 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส ทุกสาขา
สมัครได้ที่ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ โทร 026596267

22 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ โทร 026596267

23 พนักงานพิมพ์ดีด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ และธุรการ
สมัครได้ที่ กลุ่มเทคนิคและบริการ อาคาร 5 ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ โทร 02659 6534

24 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280
วุฒิ ปวช ปวท ปวส การตลาด คอมพิวเตอร์ และเลขานุการ
สมัครได้ที่ กลุ่มเทคนิคและบริการ อาคาร 5 ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ โทร 02659 6534

25 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคารใหม่ชั้น 4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ โทร 026596392

26 พนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส สาขาคอมพิวเตอร์
สมัครได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารใหม่ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ โทร 026596230

27 พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
วุฒิ ม.ศ.3 ม.3 มีใบอนุญาตขับรถยนต์
สมัครได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง 161/1 ซ.ประชาสงเคราะห์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ โทร 02245 2700

28 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทางสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือ วุฒิ ปริญญาที่เคยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหนังสือรับรอง
สมัครได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง 161/1 ซ.ประชาสงเคราะห์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ โทร 02245 2700

29 นังสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์
สมัครได้ที่ กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา กลุ่มโครงการพระดำริ 255 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ โทร 02368600,023068883

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองตามจังหวัดที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ถึง 3 กรกฏาคม 2558


https://www.facebook.com/mejobthai

เงินดีโบนัสสูง Update ตำแหน่งงานล่าสุด SCG เปิดรับสมัครงานจำนวนมาก วุฒิ ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท
ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งประวัติและหลักฐานการสมัครงาน ดังนี้
1. Resume/CV/ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนา Transcript
4. สำเนาใบผ่านทหาร (สำหรับเพศชาย)
5. ผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)
6. เอกสารอื่นๆ (ใบรับรองการฝึกงาน/ทำงาน ,ฯลฯ)
เอกสารทั้งหมดแนบมาเป็น File PDF ขนาดไม่เกิน 10MB
และส่งมาที่ อีเมลล์ :
JOB-DomesticMarket@scg.co.th

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม SCG CBM - Domestic Market_Recruitment
https://www.facebook.com/mejobthai

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ปฏิบัติงานที่ จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 กรกฎาคม 2558
ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ปฏิบัติงานที่ จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 กรกฎาคม 2558

คุณสมบัติ
ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์สุจริต บุคคลดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

วิธีการคัดเลือก
1. ทดสอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558

กำหนดการคัดเลือก
— ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ทาง www.ktb.co.th
หมายเหตุ : 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น


วิธีการสมัคร :
สมัครทาง Website https://goo.gl/eKKaB3
ส่วนที่ 3 พื้นที่ที่ต้องการปฏิบัติงาน (เลือกได้เพียง 1 พื้่นที่เท่านั้น)
พื้นที่ปฏิบัติงาน (ภาคตะวันออก) *
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดชลบุรี (พื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ)
จังหวัดชลบุรี (พื้นที่อำเภอศรีราชา และอำเภอหนองใหญ่)
จังหวัดระยอ

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่งานสรรหาคัดเลือกบุคลากร 2 ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร
โทร. 0-2208-7714-15 E-mail : hr.recruit@ktb.co.th
https://www.facebook.com/mejobthai

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ปฏิบัติงานที่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 กรกฎาคม 2558
ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ปฏิบัติงานที่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 กรกฎาคม 2558

คุณสมบัติ
ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์สุจริต บุคคลดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

วิธีการคัดเลือก
1. ทดสอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558

กำหนดการคัดเลือก
— ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ทาง www.ktb.co.th
หมายเหตุ : 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น


วิธีการสมัคร :
สมัครทาง Website https://goo.gl/dDduvg
ปฏิบัติงานที่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก (เลือกได้ 1 จังหวัด)

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่งานสรรหาคัดเลือกบุคลากร 2 ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร
โทร. 0-2208-7714-15 E-mail : hr.recruit@ktb.co.th
https://www.facebook.com/mejobthai

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พื้นที่ปฏิบัติงาน สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ พังงา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 กรกฎาคม 2558
ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พื้นที่ปฏิบัติงาน สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ พังงา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 กรกฎาคม 2558

คุณสมบัติ
ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์สุจริต บุคคลดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

กำหนดการคัดเลือก
— ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ทาง www.ktb.co.th
หมายเหตุ : 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

วิธีการสมัคร :
สมัครทาง Website https://goo.gl/Boiq3G
(เลือกจังหวัดที่ลงปฏบัติงานได้ 1 จังหวัด พื้นที่ปฏิบัติงาน สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ พังงา )

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่งานสรรหาคัดเลือกบุคลากร 2 ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร
โทร. 0-2208-7714-15 E-mail : hr.recruit@ktb.co.th
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด(จ.ขอนแก่น) รับสมัคร นักบัญชีเจ้าหนี้ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2558
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด(จ.ขอนแก่น) รับสมัคร นักบัญชีเจ้าหนี้ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักบัญชีเจ้าหนี้
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้ตามต้องการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการด้านงานบัญชีอย่างน้อย 0-1 ปีขึ้นไป


สถานที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ : 333 หมู่19 ถนน 208(ขอนแก่น-มหาสารคาม)
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
โทรศัพท์: 043-346567, 088-5711351 คุณสุดา สีดาเคน
โทรสารกลาง : 043-261400, 043-261406
Website : www.khonkaenbrewery.co.th

วิธีสมัคร สมัครทาง Website สมัครงานตำแหน่งนี้
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Production Control Officer)
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่จำกัดเพศ
อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ,สถิติ,เศรษฐศาสตร์,การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ :
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
- สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ลักษณะงาน : มีประสบการณ์ ด้านการวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีคะแนน TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป จะได้รับค่าภาษาเพิ่ม

ข้อมูลติดต่อสมัคร
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง 99 หมู่ 9 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40310 โทรศัพท์ 043-240888 ต่อ 2031
Email yongyuth.boontong@th.panasonic.com
ติดต่อ: คุณยงยุทธ
https://www.facebook.com/mejobthai

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 17,000 เปิดรับสมัคร 24 มิ.ย. - 10 ก.ค. 58
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 17,000 เปิดรับสมัคร 24 มิ.ย. - 10 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
งานแพทย์แผนไทย
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีด้านการแพทย์แผนไทยและระดับปริญญาโทด้านการแพทย์แผนไทยหรือปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดพิษณโลก เลขที่ 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 10 ก.ค. 58

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัครวันที่ 13 - 17 ก.ค. 58
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัครวันที่ 13 - 17 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
(3) สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้
(4) มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ อย่างน้อย 2 ปี
(5) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 17 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4154 เวลา 8.30 – 16.30 น

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

บจก.อะตอมมิค ซายน์ ดีสทริบิวท์ รับสมัคร Product Specialist / นักเทคนิคการแพทย์
บจก.อะตอมมิค ซายน์ ดีสทริบิวท์
393 อาคาร ดีเคเจ ถ.สุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว 10230
โทร. 02-5532380-2
ติดต่อคุณสาวิตรี 0909763869


คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรีด้านเทคนิคการแพทย์
3. มีความรู้และ มีประสบการณ์ด้านงานเทคนิคการแพทย์
4. ขยัน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ อดทน
5. สามารถต่างจังหวัดได้ และ ทำงานล่วงเวลาได้
6. มีรถยนต์ส่วนบุคคล

รายได้ตอบแทน
- เงินเดือน N/A
- เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา
- ประกันอุบัติเหตุ Bupa
https://www.facebook.com/mejobthai

วิทยาลัยการอาชีพเบตง รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วิทยาลัยการอาชีพเบตง รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และมีใบประกอบวิชาชีพครู

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการอาชีพเบตง เลขที่ 2 ถนนวิทยาลัยการอาชีพ 2 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2558
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักกายภาพบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภา
กายภาพบำบัด

2 นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ข้างต้น


3 นายช่างเทคนิค
จำนวน 1
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ สาขาวิชาโยธาสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น


4 นายช่างโยธา
จำนวน 1
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น


วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 29 ถุนายน 2558 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ชั้น 3 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.–16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร. 0 3742 5141-4
ต่อ 309 และทาง www.sko.moph.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ,โภชนาการชุมชน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 มิ.ย. - 10 ก.ค. 58
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสัมครสอบแข่งขันบุคคเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558
สายวิชาการ จำนวน 20 อัตรา
และสายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
รวม 21 อัตรา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น M กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 8 กรกฎาคม 2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
1. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ศึกษา

2. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา

3. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู วิทยาศาสตร์-เคมี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อาคารอำนวยการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ ! แข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา รับใบสมัครวันที่ 1 - 21 ก.ค. 58
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบ ! แข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา รับใบสมัครวันที่ 1 - 21 ก.ค. 58
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 8 ห้อง 30817 เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เปิดรับสมัครวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

อบจ.สงขลา รับสมัครงาน 43 อัตรา วุฒิตั้งแต่ ป.4(อ่านออกเขียนได้) ถึง ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 1 - 10 ก.ค. 58
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สงขลา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางกฏหมาย

2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักผังเมือง
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป ทางผังเมือง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม

3 ผู้ช่วยสันทนาการ
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา คหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหารและโภชน

4 ผู้ช่วยครู (อัตราจ้าง)
1 วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2 วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
เงินเดือน ฯ หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท
เงินเดือน ฯ หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มีใบประกอบวิชาชีพครู

5 นักวิชาการสาธารณสุข
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เภสัชศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

6 ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส ทางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ
ปวท ทางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ

7 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง
ปวท ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง

8 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
ปวท ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

9 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวท ทุกสาขา
ปวส ทุกสาขา

10 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เงินเดือน ปวส 11,500 บาท
เงินเดือน ปวท 10,840 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวท ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล
ปวส ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล

11 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ขึ้นไปทุกสาขา

12 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวชทางภาษาต่างประเทศ เลขานุการ บัญชี พาณิชยการ การตลาด การเงินการธนาคาร การโรงแรม การท่องเที่ยว การขาย การประชาสัมพันธ์

13 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ทุกสาขา

14 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ม.ปลายสายอาชีพ ทุกสาขา

15 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ทางช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

16 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

17 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช ขึ้นไปทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

18 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถและทักษะ 5 ปีขึ้นไป

19 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถและทักษะ 5 ปีขึ้นไป

20 นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรประเภทนายเรือของเรือเดินทะเลในประเทศ

21 นายท้ายเรือกลเดินเรือทะเลเฉพาะเขต
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรประเภทนายเรือของเรือเดินทะเลชั้นหนึ่ง

22 ช่างกลเรือ
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตร ทางช่างยนต์ หรือประกาศนียบัตรประเภทนายเรือของเรือเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง

23 คนงานทั่วไป
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านออกเขียนได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลา เลขที่ 900 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทร: 074-303100 แฟกซ์: 074-303109 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ก.ค. 58

https://www.facebook.com/mejobthai

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน จ.อุดรธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน
599/192 ถนนรอบเมือง (เยื้อง บขส.ใหม่) ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสารแผนกญี่ปุ่น (1 ตำแหน่ง)
รายละเอียดของงาน
- พิมพ์งาน,จัดเก็บเอกสาร,ส่งแฟกซ์,รับ-ส่งเมล,ถ่ายเอกสาร
- รับโทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานภายในองค์กร
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี (เฉพาะ เอกอังกฤษ หรือ เอกญี่ปุ่น เท่านั้น)
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี
- มีความขยัน,อดทนกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีความละเอียดรอบคอบ และมีความถูกต้องในการทำเอกสาร
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
- มีประสบการณ์และพร้อมเริ่มงานได้ทันที

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน
599/192 ถนนรอบเมือง (เยื้อง บขส.ใหม่) ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
ติดต่อ : คุณฝ้าย (091-064-0346)
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง (ที่บริษัท)
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา รับตั้งแต่วันที่ 23 มิย. - 3 กค.58
สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา รับปริญญาตรีทุกวุมิ เงินเดือน 18,000 บาท


รายละเอียด

https://www.facebook.com/mejobthai

รับสมัครงานประจำ ด่วนมาก เริ่มงาน30 มิถุนายน 2558
ต้องการ
ธุรการบัญชี เงินเดือน 18,000 บาท ต่อเดือน
ช่าง ประจำหมู่บ้าน เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน
ทำงานที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเศรษฐสิรี ประชาชื่น ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พร้อมเริ่มงานทันที
ติดต่อ บริษัทวิคทอรี่พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
สมศักดิ์ 082-648-6544
เริ่มงาน30 มิถุนายน 2558
VPM.kittikhun@hotmail.com
https://www.facebook.com/mejobthai

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวช ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 22 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2558
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 10,900 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. ลักษณะงานที่4-5 ต้องปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดีและไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครทาง Website (สมัครตำแหน่งนี้ Click) เปิดรับสมัคร วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2558


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
https://www.facebook.com/mejobthai

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ 11 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 6 จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
ดังรายการดังต่อไปนี้
1 เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ รหัสตำแหน่ง SPB
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ด้านการเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการ,เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์การบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการจัดทำและบริหารงบประมาณ จากหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 1 ปี

2 นักวิจัย (Network Analyst) รหัสตำแหน่ง OVS
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3 นักวิจัย (Control Engineering) รหัสตำแหน่ง OSE
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานรวม 15 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Control Systems Engineering/ Systems Integration และ Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 10 ปี

4 นักพัฒนา รหัสตำแหน่ง OQS
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปีขึ้นไป ในด้านงานควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต

5 นักวิจัย (System Integration) รหัสตำแหน่ง OPS
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี ขึ้นไปและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Trouble Shoot และทำงานด้าน Technical Field ใน
อุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ปี
หากมีประสบการณ์ทำงานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 นักบริหารโครงการ รหัสตำแหน่ง OPO
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหารโครงการ
มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานงานธุรการอย่างน้อยครึ่งปี

7 นักวิจัย (Mechanical) รหัสตำแหน่ง ONE
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยพัฒนา การออกแบบชิ้นส่วนทางกลการทดสอบหรือจำลองที่เกี่ยวข้องกับหัวรบหรือการกระแทกที่ความเร็วสูง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

8 นักวิจัย (Explosive) รหัสตำแหน่ง ONE
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล, อาวุธ, วัตถุระเบิด และเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาในห้องปฏิบัติการเคมี การสังเคราะห์และและวิเคราะห์วัตถุระเบิด (Explosives) และสาร (Pyrotechnic) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 นักวิจัย (Control System) รหัสตำแหน่ง OCC
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานรวม 10 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 3 ปี
มีความรักและสนใจในงานวิจัยทางทหารตลอดจนยุทโธปกรณ์ต่างๆ

10 นักวิจัย (Flight Control System Integration) รหัสตำแหน่ง OAE
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี ขึ้นไปเกี่ยวกับ Trouble Shoot และ Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ปี

การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร  (Word : คลิก) / (PDF : คลิ๊ก) โดยกรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วนมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นสำคัญ
3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th (อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน) และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดย “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันทดสอบภาคทฤษฎีอีกครั้ง

เอกสารประกอบการสมัคร
1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป(ถ่ายในครั้งเดียวกันและไม่เกิน 6 เดือน)
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
4 หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน
5 สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)
6 หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
7 สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร (ถ้ามี)
8 อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai