วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ เปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 30 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet ตั้งแต่วันที่ 22 มิย. - 2 กค.58
สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ผู้มีวุฒิปริญญาโท เข้าสอบ
เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558
กลุ่มตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์
จำนวน 30 อัตรา
1 ผู้สมัครสอบสายอาจารย์ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ (บร.1)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาโททางการบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
2 ผู้สมัครสอบสายออาจารย์ภาควิชากฏหมาย(กม.2)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาโททางกฏหมายทุกสาขา
3 ผู้สมัครสอบสายอาจารย์ภาควิชาทั่วไป(ทป.3)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ป.โทสาขาดังต่อไปนี้
- การศึกษา,ครุศาสตร์,นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
- สังคมวิทยา,มานุษยวิทยา,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์,พาณิชยศาสตร์,การบัญชี,อักษรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์
- ภูมิศาสตร์,วาสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน,การธนาคาร
- อาชญาวิทยา,ทัณฑวิทยา,บริหารธุรกิจ,จิตวิทยา
- ประวัติศาสตร์,โบราณคดี,โภชนาศาสตร์,ปรัชญา
- บรรณารักษ์ศาสตร์,พัฒนาชุมชน,คหกรรมศาสตร์,ศิลปศาสตร์(สาขาทั่วไป)
วิธีสมัคร
สมัครทาง Website http://www.policeadmission.org/ ตั้งแต่วันที่ 22 มิย. - 2 กค.58
https://www.facebook.com/mejobthai