วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้(ชั่วคราว)ประจำโครงการBMIRและMIR วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,190 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2558
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการปริญญาตรี BMIRจำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,190 บาท
คุณสมบัติ วุฒิป.ตรีขึ้นไป, อายุไม่เกิน 30 ปี, มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2558

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการปริญญาโท MIRจำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,190 บาท
คุณสมบัติ วุฒิป.ตรีขึ้นไป, อายุไม่เกิน 35 ปี, มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2558

สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการที่ โครงการบริการสังคม สำนักเลขานุการคณะฯ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สามารถดูประกาศรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/doc/news/bmir_mir_job.pdf

สอบถามเพิ่มเติม 02-613-2339


https://www.facebook.com/mejobthai