วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการ ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai