วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ก.ค. 58
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ หรือวิชาสื่อสารมวลชน

2 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาชุมชนเมือง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 1 กรกฏาคม 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai