วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รพ.นครพนม รับสมัคร วิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ รับสมัครวันที่ 25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 58
รพ.นครพนม รับสมัคร วิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ รับสมัครวันที่ 25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางแพทย์แผนจีน สาขาวิชาใดสาขาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

2 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลนครพนม 270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 58
https://www.facebook.com/mejobthai