วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บจก.อะตอมมิค ซายน์ ดีสทริบิวท์ รับสมัคร Product Specialist / นักเทคนิคการแพทย์
บจก.อะตอมมิค ซายน์ ดีสทริบิวท์
393 อาคาร ดีเคเจ ถ.สุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว 10230
โทร. 02-5532380-2
ติดต่อคุณสาวิตรี 0909763869


คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรีด้านเทคนิคการแพทย์
3. มีความรู้และ มีประสบการณ์ด้านงานเทคนิคการแพทย์
4. ขยัน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ อดทน
5. สามารถต่างจังหวัดได้ และ ทำงานล่วงเวลาได้
6. มีรถยนต์ส่วนบุคคล

รายได้ตอบแทน
- เงินเดือน N/A
- เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา
- ประกันอุบัติเหตุ Bupa
https://www.facebook.com/mejobthai