วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับ 3 อัตรา วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558
รับ 3 อัตรา วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

2 นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

วัน เวลา และสถนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตั้งแต่ 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558
https://www.facebook.com/mejobthai