วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สินเชื่อและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน หุ้น-หนี้ ยื่นความประสงค์พร้อมเอกสารตามรายละเอียดที่ประกาศ ภายในวันที่ 2 -9 มีนาคม 2558
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สินเชื่อและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน หุ้น-หนี้ ยื่นความประสงค์พร้อมเอกสารตามรายละเอียดที่ประกาศ ภายในวันที่ 2 -9 มีนาคม 2558 ในวันเปิดทำการสหกรณ์ฯ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ที่ฝ่ายธุรการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 9-13 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 9-13 มีนาคม 2558
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลโพธารามรับสมัครนักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 16มีนาคม พ.ศ. 2558

เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท รับสมัครนักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข ทำงานที่โรงพยาบาลโพธาราม เปิดรับสมัคร 2 - 16มีนาคม พ.ศ. 2558

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูที่ file แนบ)

2 ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูที่ file แนบ)

3 ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูที่ file แนบ)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมการแพทย์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2558

เงินเดือน 18,000 กรมการแพทย์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีสาขาสาธารณสุข พยาบาล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เวชศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาตร์ประยุกต์ สังคมสงเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางสิงแวดล้อม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 3558 ในวัน เวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับ 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 5 - 10 มีนาคม 2558

รับ 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ทำงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปิดรับสมัคร 5 - 10 มีนาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ
ป.ตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เวชศาสตร์การกีฬา แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ใดหนึ่งทางจิตวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม 10230 ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 มีนาคม 2558 ในวัน เวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

SCG รับสมัครงาน วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท สมัครด้วยตนเองหรือส่งทาง E-mail
เงินดีโบนัสสูง Update ตำแหน่งงาน SCG รับสมัครงาน วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท สมัครด้วยตนเองหรือส่งทาง E-mail

มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา
เปิดโอกาสให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จในหลากหลายสายงาน
(Sales & Marketing / Finance / Management / Engineer / Architect etc. )

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด (SCG Cement-Building Materials - Domestic Market)
ผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร และดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายผู้แทนจำหน่าย เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจร่วมงาน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น
1. วุฒิ ปวส. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี 2.7 ขึ้นไป / วุฒิ ป.โท 3.3 ขึ้นไป (หากใช้วุฒิ ป.โท จะต้องผ่านทั้งวุฒิ ป.ตรี และ ป.โท)
3. มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน (สำหรับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท)
ผู้ที่กรอกรายละเอียดใบสมัครและส่งเอกสารสมัครงาน มาได้ที่
job-domesticmarket@scg.co.th
หากประวัติผู้สมัครคนใดน่าสนใจจะได้รับการติดต่อจากทาง HR เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ในลำดับถัดไป
https://www.facebook.com/mejobthai

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่งวุฒิ ปวส. เปิดรับสมัครบัดนี้ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่งวุฒิ ปวส. ทำงานที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จฯ เปิดรับสมัครบัดนี้ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมที่ File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับ 12 อัตรา มีตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก. เงินเดือน 18,000 + เงินพิเศษ เปิดรับสมัครวันที่ 2 – 13 มี.ค.58

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
เงินเดือน 18,000 บาท

2.นิติกร จำนวน 5 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์
เงินเดือน 18,000 บาท

3.เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน จำนวน 2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์
เงินเดือน 18,000 บาท

ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ

สมัครทาง Website http://job.nhrc.or.th/
เปิดรับสมัครวันที่ 2 – 13 มี.ค.58
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับจำนวน 11 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. เงินเดือน 11,280 – 18,000 บาท !! เปิดรับสมัคร 3 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2558


ไม่ต้องผ่านภาค ก. เงินเดือน 11,280 – 18,000 บาท !! รับจำนวน 11 อัตราทำงานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด..เปิดรับสมัคร 3 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ
ทางการขาย หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร นครปฐม ภูเก็ต ลำพูน และศรีสะเกษ


2 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ
ทางการขาย หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกระบี่

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดน่าน ภูเก็ต ลำพูน สระบุรี และหนองบัวลำภู

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาพลศึกษา ที่มีความสามารถมวยไทย ด่วน!!
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 406 หมู่ 18 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทรศัพท์ 043-251350 โทรสาร 043-251260
https://www.facebook.com/mejobthai

ร้าน Mickey's Pizza จ.ขอนแก่น รับสมัคร ผู้ช่วยกุ๊กประจำร้าน ด่วนมาก!! รับสมัคร ผู้ช่วยกุ๊ก จำนวน 1 ตำแหน่ง
ร้าน Mickey's Pizza รับสมัคร ผู้ช่วยกุ๊กประจำร้าน ด่วนมาก!!
รับสมัคร ผู้ช่วยกุ๊ก จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ - เพศหญิงหรือชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา - ไม่จำกัด
ภาระงาน - ช่วยงานในครัว และคอยรับออเดอร์บ้างบางครั้ง
เวลาทำงาน - อังคาร-อาทิตย์ 11.00 - 22.00 น.

คุณสมบัติอื่นๆ - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักสะอาด มีใจบริการ เรียนรู้งานเร็ว
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง มีประสบการณ์ทำงานทางร้านอาหารจะรับพิจารณาเป็นเศษ

เงินเดือน - 7200 บาท จ่ายเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ 1800 บาท

สมัครได้ด้วยตนเองที่ร้าน - Mickey's Pizza Khon Kaen
ที่ตั้งร้าน 354/11 ถนนกลางเมือง, อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 (ถนนเมืองเก่า ร้านอยู่เยื้องๆ 7-11)
ติดต่อ 0836619061, 0831428244 = คิว

Facebook Page - https://www.facebook.com/MickeysPizzaKhonKaen
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบรับบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบรับบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2558

1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

2 ตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กพ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ปกติ ประจำปี 2558 เพื่อสอบทั่วประเทศ !!!! ปวช. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท รับสมัคร 5 – 25 มีค. 58

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2558
โดยเปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท
วันสมัคร
- วันที่ 5 - 25 มีนาคม 2558 (สมัครออนไลน์)
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
- 14 พฤษภาคม 2558
วันสอบ
- อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558
- อาทตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
- 27 พฤศจิกายน 2558

การสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2558 และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบในวันใดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 11 แห่ง
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 
ซึ่งจะสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มีนาคม 2558
การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/
หลักสูตรการสอบ
วิชาความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน
วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 50 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
***** สรุปการสอบภาค ก ของ ก.พ. ประจำปี 2558 *****
รับสมัคร = วันที่ 5 - 25 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อ และวันสอบ สถานที่สอบ = วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
วันสอบ = วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2558 , วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 (วันใดวันหนึ่ง)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน = วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒฺปริญญาโท ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครวันที่ 19 ก.พ. - 6 มี.ค. 58

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒฺปริญญาโท ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครวันที่ 19 ก.พ. - 6 มี.ค. 58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://service.buu.ac.th
https://www.facebook.com/mejobthai

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ทุกสาขา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ทุกสาขา รับสมัคร 24 ก.พ.-19 มี.ค. 58 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม http://service.buu.ac.th

https://www.facebook.com/mejobthai

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) 100 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 27 มี.ค.58

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) 100 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 27 มี.ค.58

1 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างกล ,ช่างกลโรงงาน จํานวน 21 อัตรา
2 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้างจํานวน 15 อัตรา
3 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างเชื่อม ,หรือ ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ จํานวน 14 อัตรา
4 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 23 อัตรา
5 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์จํานวน 27 อัตราวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558
โดยสมัคร ด้วยตนเอง เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0 – 3233 – 7014 และ 0 – 3233 – 7388 ต่อ 53125
การแต่งกาย เสื้อคอปก กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 30 มีนาคม
2558 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษีอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์ของกรมการทหารช่าง (www.engrdept.com)

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัคร ช่าง On site พื้นที่ภาคอีสาน 24 อัตรา เงินดี สวัสดิการณ์เยี่ยม !!! สมัครทาง E-mail


Garena Online (Thailand) เป็นบริษัทเกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นเป็นอันดับ 1 ในขณะนี้ โดยได้ร่วมทุนกับ Garena Singapore ในการให้บริการเกม Heroes of Newerth, League of Legends, Point Blank, FIFA Online3 และเกมอื่นๆ ในอนาคต
ปัจจุบันเราเป็นผู้นำด้าน E-Sport ในประเทศไทย และต้องการผลักดันวงการเกมบ้านเราไปสู่ระดับโลก เราต้องการทีมงานที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่ครอบครัวของเรา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้นำไปด้วยกัน หากคุณมีความสนใจที่ต้องการทำงานในด้านธุรกิจออนไลน์กับบริษัทชั้นนำ โอกาสมาถึงแล้ว!

รับสมัครช่างประจำพื้นที่ภาคอีสาน (ช่าง On site)
จังหวัดขอนแก่น 4 ตำแหน่ง
จังหวัดเลย 1 ตำแหน่ง
จังหวัดอุดรธานี 3 ตำแหน่ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ตำแหน่ง
จังหวัดมหาสารคาม 1 ตำแหน่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ตำแหน่ง
จังหวัดหนองคาย 1 ตำแหน่ง
จังหวัดนครพนม 1 ตำแหน่ง
จังหวัดสกลนคร 1 ตำแหน่ง
จังหวัดชัยภูมิ 1 ตำแหน่ง
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ตำแหน่ง
จังหวัดยโสธร 1 ตำแหน่ง
จังหวัดศรีสะเกษ 1 ตำแหน่ง
จังหวัดอุบลราชธานี 2 ตำแหน่ง
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ตำแหน่ง
เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว

สวัสดิการ
เมื่อคุณตัดสินใจเข้ามาเป็นครอบครัวกับเรา เราก็ต้องดูแลคุณอย่างเต็มที่เช่นกัน
ดังนั้นสวัสดิการของพนักงาน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมอบให้แก่พนักงานทุกคน
- เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมารวม และ OT
- เบี้ยขยันพิเศษ (สำหรับบางตำแหน่ง)
- ประกันกลุ่ม (สุขภาพและชีวิต)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี และสิทธิวันลาประเภทอื่น ๆ
- ค่าโทรศัพท์ และที่จอดรถ (สำหรับบางตำแหน่ง)
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- กิจกรรมสันทนาการ ท่องเที่ยว จัดเลี้ยงสังสรรค์
- เสื้อบริษัท (อาทิเสื้อ Event ของงานต่างๆ)

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 099-287-0701

*สามารถส่งประวัติการสมัครงานอย่างละเอียดพร้อมรูปถ่ายมาที่
Email: jethapol.raj@garena.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม:
เอกสารสมัครงาน
1. จดหมายสมัครงาน (Resume)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาวุฒิการศึกษา
6. สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.หวัดภูเก็ต รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์,พยาบาลวิชาชีพ เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 10 มี.ค. 58

สสจ.หวัดภูเก็ต รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์,พยาบาลวิชาชีพ เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 10 มี.ค. 58

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางด้านคอมฯ

2 ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ
อัตราเงินเดือน : 19,500บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง การพยาบาล การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กลุ่มงานภาชนะบรรจุอาหาร โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครภายในวันที่ 6 มี.ค. 58

ประกาศรับสมัครงานหน่วยงานราชการ
กลุ่มงานภาชนะบรรจุอาหาร โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา)
รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 2 ตำแหน่ง
วุฒิ วิทยาศาสตร์บันทิต สาขา เคมี เคมีเทคนิค เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีพื้นฐานทาง เคมี

เงินเดือน 15,000 บาท

ลักษณะงาน
- วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-ถ้าสามารถใช้โปรแกรม MS word Excell ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสามารถส่ง จดหมายแนะนำตัวพร้อมรูปถ่าย และ transcript มาที่อีเมล์ piriya@dss.go.th ภายในวันที่ 6 มี.ค. 58
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-201 7275

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
https://www.facebook.com/mejobthai

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานทั่วไป 75 อัตรา ทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดรับสมัคร 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558


รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 75 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผ่าน http://www.skh.moph.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้สมัครดูที่ File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2598 อัตรา รับทั่วประเทศ จะจัดสอบแบบแบ่งเขต เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้ และจะเรียกใช้บรรจุภายในกลุ่มจังหวัดนั้นๆ ซึ่งจะแบ่งการสอบออกเป็น 10 เขต

สอบท้องถิ่น โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะจัดสอบแบบแบ่งเขต เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้ และจะเรียกใช้บรรจุภายในกลุ่มจังหวัดนั้นๆ ซึ่งจะแบ่งการสอบออกเป็น 10 เขต ทั่วประเทศ

ภาคกลางเขต 1 ได้แก่
1.จังหวัดชัยนาท 2.จังหวัดนนทบุรี 3.จังหวัดปทุมธานี 4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5.จังหวัดลพบุรี 6.จังหวัดสระบุรี 7.จังหวัดสิงห์บุรี 8.จังหวัดอ่างทอง

ภาคกลางเขต 2 ได้แก่
1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดนครนายก 6.จังหวัดปราจีนบุรี 7.จังหวัดระยอง 8.จังหวัดสมุทรปราการ 9.จังหวัดสระแก้ว

ภาคกลางเขต 3 ได้แก่
1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดนครปฐม 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี 6.จังหวัดสมุทรสงคราม 7.จังหวัดสมุทรสาคร 8.จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 ได้แก่
1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครราชสีมา 5.จังหวัดบุรีรัมย์
6.จังหวัดมหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่
1.จังหวัดมุกดาหาร 2.จังหวัดยโสธร 3.จังหวัดร้อยเอ็ด 4.จังหวัดศรีสะเกษ 5.จังหวัดสุรินทร์ 6.จังหวัดอำนาจเจริญ 7.จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3 ได้แก่
1.จังหวัดนครพนม 2.จังหวัดบึงกาฬ 3.จังหวัดเลย 4.จังหวัดสกลนคร 5.จังหวัดหนองคาย 6.จังหวัดหนองบัวลำภู 7.จังหวัดอุดรธานี

ภาคเหนือเขต 1 ได้แก่
1.จังหวัดชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน 4.จังหวัดพะเยา 5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดลำปาง 8.จังหวัดลำพูน

ภาคเหนือเขต 2 ได้แก่
1.จังหวัดกำแพงเพชร 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดนครสวรรค์ 4.จังหวัดพิจิตร 5.จังหวัดพิษณุโลก 6.จังหวัดเพชรบูรณ์ 7.จังหวัดสุโขทัย 8.จังหวัดอุตรดิตถ์ 9.จังหวัดอุทัยธานี

ภาคใต้ เขต 1 ได้แก่
1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.จังหวัดพังงา 5.จังหวัดภูเก็ต 6.จังหวัดระนอง 7.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้ เขต 2 ได้แก่
1.จังหวัดตรัง 2.จังหวัดนราธิวาส 3.จังหวัดปัตตานี 4.จังหวัดพัทลุง 5.จังหวัดยะลา 6.จังหวัดสงขลา 7.จังหวัดสตูล


ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/thailocalmeet
https://www.facebook.com/mejobthai

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สพม.28 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี เปิดรับสมัคร 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 ไม้เว้นวันหยุดราชการ
สพม.28 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี เปิดรับสมัคร 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 ไม้เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรบสมัคร
ครูผู้สอน ที่โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรีเอกดนตรี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 ไม้เว้นวันหยุดราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 เปิดรับสมัคร 16 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558

สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 เปิดรับสมัคร 16 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4
โดยการยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค ในวันทำการเวลา 9.30 - 15.00 น.

https://www.facebook.com/mejobthai

วิทยาลัยดุสิตธานี (เครือโรงแรมดุสิตธานี) เปิดรับสมัครงานทั้งสายวิชาการ และหน่วยงานสนับสนุน หลายอัตรา

รับสมัครงาน จากวิทยาลัยดุสิตธานี(ในเครือโรงแรมดุสิตธานี)ทั้งสายวิชาการและสายสนันสนุน อาทิ อาจารย์ (คุณวุฒิปริญญาเอก,ปริญญาโท) ,นักวิจัย ,ผู้ช่วยวิจัย, เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล , นักวิเทศสัมพันธ์(ประสานงานต่างประเทศ) ,เจ้าหน้าที่บัญชี ,เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม,ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี,เจ้าหน้าที่ขายหลักสูตรอบรม(Public Course) สนใจร่วมงาน สามารถส่ง Resume มาได้ที่ inthira.sa@dtc.ac.th คะ หรือโทรสอบถาม 02-361-7811 ต่อ 313
หรือส่งใบสมัครได้ที่ http://www.dtc.ac.th/en/faculty-and-staff/hr-infomation.html
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 2 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ปริญญาตรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 2 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภาษี(สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพ้ื้นที่ชลบุรี1)
อัตราเงินเดือน : 18,0000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
2. ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีอากรจากบัญชี เอกสาร หลักฐานต่างๆ ตลอดจนข้อเท็จจริง
อื่น ๆ โดยใช้เทคนิคทางวิชาการทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบแสดงจำนวนภาษีเงินเพิ่มหรือ
เบี้ยปรับที่จะเรียกเก็บเพิ่มเติมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

https://www.facebook.com/mejobthai

สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2558


สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

1ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.ทุกสาขา

2ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก พยาบาลศาสตร์ วิทยาศษสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์สังคมสงค์เคราะห์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศษสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาหรือทางสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ การกีฬา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังกล่าว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) รับสมัครธุรการและช่างโยธา จำนวน 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2558

สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) รับสมัครธุรการและช่างโยธา จำนวน 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2558

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ (16 ก.พ. -16 มี.ค. 2558)

1 ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

2 ช่างโยธา จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
วุฒิ ปวส ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 ชลบุรี 409 หมู่ 3 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร 038201138 ต่อ 103-104 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมFile แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จ.อุบลราชธานี เปิดสอบเจ้าหน้าที่ช่างโยธา 20 อัตรา ทำงานที่ อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ,มุกดาหาร,ยโสธร,ศรีสะเกษ,สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2558

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จ.อุบลราชธานี เปิดสอบเจ้าหน้าที่ช่างโยธา 20 อัตรา ทำงานที่ อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ,มุกดาหาร,ยโสธร,ศรีสะเกษ,สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2558

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่มิสเตอร์ประปา)
จำนวน 20 อัตรา
วุฒิ ปวส.ช่างโยธา
เงินเดือน 14,160 บาท

ปฏิบัติหน้าที่ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 8
(พื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ,มุกดาหาร,ยโสธร,ศรีสะเกษ,สุรินทร์ และบุรีรัมย์)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704

รายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัคร File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สธ.บรรจุนักวิชาการที่จบจากสถาบันนอกสมทบเป็นข้าราชการแล้ว 205 อัตรา ใน 12 เขตสุขภาพ หลัง ก.พ.มีมติให้ดำเนินการได้ ตามหนังสือ ก.พ. ลงวันที่ 8 ธ.ค.58สธ.บรรจุนักวิชาการที่จบจากสถาบันนอกสมทบเป็นข้าราชการแล้ว 205 อัตรา ใน 12 เขตสุขภาพ หลัง ก.พ.มีมติให้ดำเนินการได้ ตามหนังสือ ก.พ. ลงวันที่ 8 ธ.ค.58 หลักเกณฑ์ อาทิ ต้องจ้างงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี บรรจุแล้วปฏิบัตืงานในตำแหน่ง 3 ปี ห้ามย้าย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) เลขที่ 0201.033/ว 117 ลงวันที่ 10 ก.พ.58 เรื่องจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ลงนามโดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. โดยระบุว่า ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ นร 1004.2/63 ลงวันที่ 8 ธ.ค.57 ได้มีมติอนุมัติให้ สป.สธ.คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ร่วมผลิตและที่มิได้ร่วมผลิตในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยลูกจ้างทั้งสองกลุ่มต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจ้างเข้าทำงานจนถึงวันที่ก่อนที่ ก.พ.มีมติอนุมัติให้คัดเลือกใหนครั้งนี้ ให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นกรณีพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธ.ค.51 กรณีข้อ 1(6) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด และตามจำนวนตำแหน่งว่าง 205 อัตราสป.สธ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดังรายละเอียด

ก.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ ก.พ.กำหนด
1.ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/63 ลงวันที่ 8 ธ.ค.57 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกบรรจุ ดังนี้

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งจากสถาบันการศึกษาร่วมผลิตและไม่ได้ร่วมผลิต กับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
1.2 ในการคัดเลือกใช้หลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธ.ค.51 กรณีข้อ 1(6)
1.3 ต้องจ้างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 8 ธ.ค.57 (หมายเหตุ อยู่ระหว่าง ก.พ.แก้ไข)

2.มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ข.หลักเกณฑ์ของ สป.สธ.

1.ให้คณะกรรมการเขตพิจารณากำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม เช่น

1.1 อายุงาน
1.2 ประสบการณ์
1.3 สถานที่ปฏิบัติงาน
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

2.บรรจุแล้วปฏิบัติงานในตำแหน่ง 3 ปี ห้ามย้าย

3.สถานที่บรรจุ

3.1 ไม่เกินกรอบอัตรากำลัง
3.2 รพ.สต.ที่ยังไม่มีข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3.3 รพ.เปิดใหม่
3.4 รพศ./รพท./รพช./สสจ./สสอ.ที่ขาดแคลน

4.วิธีการคัดเลือก โดยใช้ดุลยพินิจของจังหวัด ในรูปของคณะกรรมการ และกำหนดวิธีการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม

พร้อมทั้งได้แจ้งให้เขตสุขภาพทั้ง 12 เขต พิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่าง (สายงานนักวิชาการสาธารณสุข) ให้จังหวัด เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับราชการในตำแหน้งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และให้จังหวัดบันทึกข้อมูลการกระจายตำแหน่ง และส่งบัญชีสรุปการกระจายตำแหน่ง พร้อมทั้งข้อมูลกรอบอัตรากำลังส่วนราชการไปยังเขตสุขภาพ ทั้งนี้เขตสุขภาพจะดำเนินการรวบรวมส่งให้ สป.สธ. ภายในวันที่ 25 ก.พ.58

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.hfocus.org/content/2015/02/9341
mejobthai https://www.facebook.com/Job108com

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2558 - 6 มีนาคม 2558


สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2558 - 6 มีนาคม 2558


ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมทางไฟฟ้า เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่องสร้าง สาขาใดสาขาหนึ่งที่กล่าวมา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 - 6 มีนาคม 2558
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2558 ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
รับทั่วประเทศ !! ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2558 ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
ในการสมัครเข้าทำงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารฯ ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนการเข้าทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างและเรียกเก็บเงินเพื่อให้ท่านได้เข้าทำงานกับธนาคารออมสิน หากมีผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลใดแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2

ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ
ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
2. ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
3. ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
(ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)
4. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์
ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้
ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี
# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1 ลูกจ้างปฏิบัติการ ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
2 ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านทันตกรรม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
3 ลูกจ้างช่างเขียนแบบ ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านเขียนแบบ
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
4 ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้า
ด้านวิทยุและโทรคมนาคม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
5 ลูกจ้างช่างเทคนิค ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านก่อสร้าง
ด้านโยธา ด้านไฟฟ้า ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
ด้านสำรวจ
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
6 ลูกจ้างช่างยนต์ ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านเครื่องยนต์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
7 ลูกจ้างช่างภาพ ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านการถ่ายภาพ และโสตทัศนูปกรณ์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
8 ลูกจ้างช่างศิลป์ ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านศิลปะ และด้านวิจิตรศิลป์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
9 ลูกจ้างขับรถยนต์ ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึง
วันปิดรับสมัคร
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 9,000 บาท
10 ลูกจ้างขับเรือยนต์ ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึง
วันปิดรับสมัคร
3. มีใบอนุญาตขับเรือยนต์
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 9,000 บาท
ให้เลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานได้ 1 หน่วยงานเท่านั้น

หน่วยงาน ได้แก่
ส่วนกลาง หน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่สะพานควาย  กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินภาค 1 ธนาคารออมสินสาขา ดังนี้  สำนักพหลโยธิน/ยุติธรรม/ชัยสมรภูมิ/ดินแดง/ห้วยขวาง/ลาดพร้าว/อีสท์วอเตอร์/กระทรวงการคลัง/เอสพละนาดรัชดาภิเษก/พญาไท/เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม9/บิ๊กซีลาดพร้าว2/บางเขน/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/เตาปูน/จตุจักร/พงษ์เพชร/ประชาชื่น/เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์/บิ๊กซี วงศ์สว่าง/เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว/ขนส่งหมอชิต 2/ประชานิเวศน์ 1/กรีนพลาซ่า (วังหิน)/อินสแควร์/ตลาดวงศกร/ดอนเมือง/สะพานใหม่/ย่อยตลาดยิ่งเจริญ/อนุสรณ์สถานแห่งชาติ/ถนนสรงประภา/ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคารB)/ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคารA)/ไอที สแควร์/กรมการกงสุล/บิ๊กซี  แจ้งวัฒนะ/วัชรพล/ศรีย่าน/ราชวัตร/นางเลิ้ง/มหานาค/ทำเนียบรัฐบาล/สะพานแดง/สวนจิตรลดา/ถนนประดิพัทธ์/สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน/  แยกพิชัย
ธนาคารออมสินภาค 2 ธนาคารออมสินสาขา ดังนี้  หัวลำโพง/สาทร/สาทรเหนือ/บางรัก/      ถนนจันทน์/สีลม/เยาวราช/สาธรซิตี้ทาวเวอร์/เจริญผล/จักรวรรดิ์/ วรจักร/  อุรุพงษ์/ป้อมปราบ/ถนนเพชรบุรี/สามย่าน/คลองเตย/ พร้อมพงษ์/         ราชประสงค์ /จามจุรีสแควร์/ทองหล่อ/เซ็นทรัลเวิลด์/กรุงเทพ ทาวเวอร์/ เกตเวย์ เอกมัย/ออล ซีซั่นส์ เพลส/คอลัมน์ ทาวเวอร์/ตลาดคลองเตย/       พระโขนง/ EXIM BANK พระราม 4/รามคำแหง/คลองตัน/บางนา/      รามคำแหง2/หัวหมาก/พาราไดซ์พาร์ค/ซีคอนสแควร์/ต้นซุง แอฟเวนิว/  ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์/ปตท.ประเวศ/เซเลเบรท บดินเดชา/เซ็นทรัลพลาซา บางนา/โชคชัย 4/เดอะมอลล์ บางกะปิ/คลองจั่น/เซ็นทรัล พลาซา รามอินทรา/เพียวเพลส รามคำแหง/รามอินทรา กม.7/ปตท.รามคำแหง 76/อิมพิเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว/ลาดพร้าว 101/หนองจอก/มีนบุรี/ย่อยบิ๊กซี  หทัยราษฎร์/ลาดกระบัง/แฟชั่นไอส์แลนด์/บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า/แฟชั่น       ไอส์แลนด์ 2/ไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ธนาคารออมสินภาค 3 ธนาคารออมสินสาขา ดังนี้  สำนักราชดำเนิน/หน้าพระลาน/มหาดไทย/ บางลำภูบน/เทเวศร์/ปากคลองตลาด/ตลาดพลู/ท่าพระ/จรัลสนิทวงศ์/    เจริญพาศน์/ศิริราช/เดอะมอลล์ ท่าพระ/เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า/บางแค/ เดอะมอลล์ บางแค/ตลิ่งชัน/บางพลัด/หมู่บ้านเศรษฐกิจ/ขนส่งสายใต้/สี่แยกทศกัณฐ์/สวนผัก/เนติบัณฑิตยสภา/หนองแขม/ซีคอนบางแค/ราษฎร์บูรณะ/ วงเวียนใหญ่/สมเด็จเจ้าพระยา/วัดไทร/เจริญนคร/พระราม 2 ซอย 64/   ทุ่งครุ/ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล/บิ๊กซี พระราม 2/บิ๊กซี บางปะกอก/  บางบอน (ตลาดปิ่นทอง)/เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2/เทสโก้โลตัส           กัลปพฤกษ์ / ทุ่งมหาเมฆ/สาธุประดิษฐ์/บางโพงพาง/บางคอแหลม/ฟิวเจอร์มาร์ทพระราม 3 /ดาวคะนอง/ EXIM BANK พระราม 2/เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3/ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา/เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมิตร)/ อินท์-อินเตอร์เซค
ธนาคารออมสินภาค 4 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  สมุทรสาคร  เพชรบุรี        ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี  สมุทรสงคราม
ธนาคารออมสินภาค 5 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  นนทบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
ธนาคารออมสินภาค 6 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  นครสวรรค์  อุทัยธานี  ชัยนาท พิจิตร  ลพบุรี  เพชรบูรณ์
ธนาคารออมสินภาค 7 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  อุตรดิตถ์พิษณุโลก  สุโขทัย กำแพงเพชร  ตาก
ธนาคารออมสินภาค 8 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  เชียงใหม่  ลำพูน  แม่ฮ่องสอน
ธนาคารออมสินภาค 9 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  เชียงรายลำปาง  แพร่  น่าน พะเยา
ธนาคารออมสินภาค 10 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  อุดรธานี  เลย  หนองบัวลำภู สกลนคร  นครพนม  หนองคายบึงกาฬ
ธนาคารออมสินภาค 11 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  มุกดาหาร
ธนาคารออมสินภาค 12 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  อุบลราชธานี  ยโสธร  อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์
ธนาคารออมสินภาค 13 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  นครราชสีมา  ปราจีนบุรี  สระแก้ว นครนายก
ธนาคารออมสินภาค 14 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  พระนครศรีอยุธยาปทุมธานี อ่างทอง  สิงห์บุรี  สระบุรี
ธนาคารออมสินภาค 15 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา
ธนาคารออมสินภาค 16 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  สุราษฎร์ธานีชุมพร  ระนอง ภูเก็ต  พังงา
ธนาคารออมสินภาค 17 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  นครศรีธรรมราช  ตรัง  สตูล  กระบี่ พัทลุง
ธนาคารออมสินภาค 18 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส

วิธีสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครผ่าน Website https://job.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2558 - 30 ธ.ค. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง


https://www.facebook.com/mejobthai

กรมหม่อนไหม จ.ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมหม่อนไหม จ.ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาพาณิชยการ ทางบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรการเลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารที่ทำการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ร้อยเอ็ด) เลขที่ 132 หมู่ 5 ถนนแจ้งสนิท อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043 569007 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ จ.ขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุุติธรรม เปิดรับสมัคร ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุุติธรรม

วุฒิ ปวช. ขึ้นไปสาขาทางพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาใดสาขาหนึ่งหรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาชีพ 2) ทางพาณิชยการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๔๓๒๓ ๖๙๐๑ ต่อ ๒๑๐๘

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.appealc4.coj.go.th/userfiles/news/scan0060.pdf
https://www.facebook.com/mejobthai

กสท โทรคมนาคม รับสมัครพนักงาน 14 อัตรา วุฒิ- ปวส. - ปริญญาตรี - ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2558

งานรัฐวิสาหกิจ กสท โทรคมนาคม รับสมัครพนักงาน 14 อัตรา วุฒิ- ปวส. - ปริญญาตรี - ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2558

- ปวส.
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) 99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021
2 สมัครทาง Website : http://www.cattelecom.com
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 58 - 18 มี.ค. 58

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่รับสมัคร มีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะฯ เดือนละ 15,000 บาท
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เน้น Solid State Electronics จำนวน 1 อัตรา
ระดับวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,300 บาท

เงื่อนไขของตำแหน่ง
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
- สามารถปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิตได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 58 - 18 มี.ค. 58 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก : http://www.engr.tu.ac.th/news/20150219-2


https://www.facebook.com/mejobthai

กรมหม่อนไหม รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 19 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท กรมหม่อนไหม รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ควบคุมการบริหารงาน ด้านการเงินและบัญชี งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานพัสดุ งานสัญญา และงานธุรการ
2. การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
3. ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
4. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่า เลขที่ 156 หมู่ 2 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร 054682236-7 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

Starbucks Coffee สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที Walk-in Interview พนักงานประจำร้านทุกตำแหน่งกว่า 650 อัตรา วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี อายุ 18 ปี ขึ้นไป วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที Walk-in Interview
พนักงานประจำร้านทุกตำแหน่งกว่า 650 อัตรา
วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี อายุ 18 ปี ขึ้นไป
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-17.00 น.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ชั้น 3 (ทางเข้าโรงแรมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสถานีราชเทวี)
พนักงานรายเดือนทำงาน 5.5 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-4438-7481-2, 08-1939-3807, 09-8252-3493
https://www.facebook.com/mejobthai

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเลิดสิน เปิดรับสมัคร 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2558

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเลิดสิน ฉะนี้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง พนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ 1177/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรร ดังต่อไปนี้

จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้
1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

2 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

3 นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

4 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

5 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

6 ผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท

7 และพนักงานช่วยการ พยาบาล
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบคคล โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 ในวัน เวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงคุณสมบัติผู้สมัครดูที่ File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด จ.ขอนแก่นรับสมัครพนักงาน เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ขอนแก่น)


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 เป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้
เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ต้องการผู้ร่วมงานที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้


1. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี เท่านั้น เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ

ลักษณะงาน จัดทำบัญชี ซื้อ ขาย โอน ของร้านสาขา และร้านค้าร่วมโครงการ รวมถึงจัดทำงบแสดงสถานะทางการเงิน (Statement) ของร้านค้า
ร่วมโครงการ(แฟรนไชส์) และจัดทำบัญชีคลังสินค้า ให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานฯ ขอนแก่น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้น

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยื้องวัดหนองเเวง หน้าหมู่บ้านเขาไท ใกล้เคหะฯ ขอนแก่น)
ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น
โทร 091-0047607-9
หรือส่งประวัติส่วนตัวอย่างละเอียดมาที่อีเมลล์ Sornruamanu@cpall.co.th (ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ)
https://www.facebook.com/mejobthai

อบจ.ลำพูนเปิดสอบพนักงานจ้าง มีตำแหน่งวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา รับ 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-25 กุมภาพันธ์ 2558

มีตำแหน่งวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา รับ 8 อัตรา อบจ.ลำพูนเปิดสอบพนักงานจ้าง เปิดรับสมัคร 17-25 กุมภาพันธ์ 2558

1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา

2 พนักงานขับเครื่องจักกล จำนวน 4 อัตรา
มีใบอนุญาตขับรถ ชนิดที่ 2,3 ขั้นไป
เงินเดือน 15,000 บาท

3 คนงาน จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
เงินเดือน 9,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

ศูนย์วิจัยเข้าชุมแพ จ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เปิดรับสมัคร 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์วิจัยเข้าชุมแพ จ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เปิดรับสมัคร 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
อายุ 25 - 40 ปี
ม.6 ขึ้นไป
เงินเดือน 6,800 บาท

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี สาขาทางบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษญ์ การริหารทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล และสาขาวิชานิติศาสตร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ-บุคคล


เจ้าหน้าที่ธุรการ-บุคคล ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (1 อัตรา)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต
วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้


หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
ประสานงานการสรรหา-ว่าจ้าง และออกรายงาน ประสานงานการประเมินผล และจัดทำรายงาน ดูแลงานสัญญาต่างๆในงานที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี , มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวกเสมอ เพศ หญิง วุฒิ ปวส สาขาการจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ตรงในงานอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป คล่องคอมพิวเตอร์ : Word ,Excel, Power point หรือโปรแกรมสำเร็จรูป

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
นางสาวพิมพ์พิมุกต์ จันทร์คำ (มุก) เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล แผนกบุคคล สำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-224 111 ต่อ 204 0944681144 e-mail : pimpimukk.ja@spu.ac.th
https://www.facebook.com/mejobthai

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล เปิดสอบเข้ารับราชการ 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท เปิดรับสมัคร 5 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558


เปิดสอบเข้ารับราชการ 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล เปิดรับสมัคร 5 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 /17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
สาขารัฐศาสตร์ รัฐปรศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี ภาษา วรรณคดี ศึกษาศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ นิตเทศศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วิธีสมัคร
สมัครทาง Website : http://job.mfa.go.th
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai