วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัคร ครูพี่เลี้ยง 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2558
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัคร ครูพี่เลี้ยง 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานจะให้ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ


วิธีสมัคร
** สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ** ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai