วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมพัฒนาที่ดินรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรี สมัครทาง internet 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2558
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีกรมพัฒนาที่ดินรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา สมัครทาง internet 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2558

1 ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน

สมัครทาง internet http://ldd.thaijobjob.com/ เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
https://www.facebook.com/mejobthai