วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ช่างโยธา
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 14,610 บาท
คุณวุฒิ ปวส ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
สถานที่รับสมัคร : งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
วันที่เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมใน File แนบนะครับ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ