วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ปริญญาตรี เงินเดือน 10,430 - 19,500 บาท เปิดรับสมัครทาง Internet 31 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ปริญญาตรี เงินเดือน 10,430 - 19,500 บาท เปิดรับสมัครทาง Internet 31 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558

# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สถาปนิก 1 19,500 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก
2 นักวิชาการคลัง 1 18,000 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขานิติศษสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 พนักงานเหรียญกษาปณ์ 1 10,430 ม.3
 
วิธีสมัคร สมัครทาง Internet
สถานที่รับสมัคร Website http://www.treasury.go.th/ หัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service แบนเนอร์ "รับสมัครงาน"
วันที่เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ