วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต เขต7 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต เขต7 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ศฝ.เขต7 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 พนักงานพินิจ(ชาย)
จำนวน 1 อัตรา
ทำงานที่ สถาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส

2 พนักงานคุมประพฤติ
จำนวน 1 อัตรา
ทำงานที่ สถาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์

3 พนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
ทำงานที่ สถาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรีทางบัญชี

4 พนักงานพินิจ (หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
ทำงานที่ สถาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส (เฉพาะผู้หญฺิง)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ฝึกและรบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 158 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 297043,053 299952 ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ


https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ