วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

มข.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร 12 - 30 มกราคม 2558
รับเยอะ !! 62 อัตรา มข.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 เปิดรับสมัคร 12 - 30 มกราคม 2558

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครผ่าน Website ตลอด 24 ชั่วโมงที่
http://personweb.kku.ac.th/
ค่าธรรมเนียมสมัคร 210 บาท

https://www.facebook.com/mejobthai