วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 2/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,190 บาท และเงินสวัสดิการค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท
1. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ประจำโครงการ TEP-TEPE
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ประจำโครงการ TU-AUTO

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า
2. มีความสามารถใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั้ง ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์พัทยา
4. หากมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียนได้อยู่ในเกณฑ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.engr.tu.ac.th/news/20150114-1

https://www.facebook.com/mejobthai