วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 26 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2558

ปวส. ปริญญาตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 26 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1.พนักงานนำเข้าข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส.คอมพิวเตอร์

2.เจ้าหน้าที่บันทึกภาพโทรทัศน์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส โสตทัศนศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึการ

3.ช่างเทคนิควิทยากระจายเสียง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร สื่อสารโทรคมนาคม

4.ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2357 3100 ต่อ 3109-12 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://www.parliament.go.th/ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมFile แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai