วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

อบจ ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 29 มกราคม 2558

อบจ ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 29 มกราคม 2558

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
2 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3 ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
5 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 - 29 มกราคม 2558 ในวันเวลาราชการ โทร 04323-9224 หรือทาง website http://www.kkpao.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม Download...
https://www.facebook.com/mejobthai